Scroll to top
Podijeli

I'tikaf14. Marta 2019.

I'tikaf

 

I'tikaf je jedan od ibadeta i lijepih islamskih sunneta. U bijelim danima, dakle 13., 14., i 15. dana mjeseca redžeba, šabana i ramazana, mustehab je da se čovjek odvoji od svoje svakodnevice i danonoćno boravi u džamiji.

Sada dosta muslimanskih država provodi ovaj lijepi sunnet na organiziran način. U IR Iranu, u blagodati islamske vlasti spada i to što je ovaj sunnet veoma prihvaćen a i sama organizacija da se i'tikaf što bolje obavi je na visokom nivou.

Glede toga, veseli nas činjenica i veoma je interesantan fenomen oduševljenog i masovnog prisustva učenika i studenata u i'tikafu.

Primjera radi, ove godine će za 13., 14. i 15. redžeb uz pomoć Općine Teherana biti pripremljeno više od 400 džamija za prijem zainteresiranih za i'tikaf. Pripremanje u značenju nabavke svega što je potrebno da se tri dana i noći provede na jednom mjestu uključujući higijenska sredstva, hranu, te dobru duhovnu i kulturnu atmosferu za učesnike. Svakako da bi sve bilo organizirano na najbolji način, već je otprije objavljeno da se zainteresirani prijave jer će biti primani samo oni sa prijavama.

Pored džamija koje važe za javnu namjenu, isto tako različiti teheranski fakulteti, poput Danešgahe Teheran, Danešgahe San'atije Šerif, Danešgahe Ilm va San'at, Danešgahe Šehid Behešti… svaki je pripremio obrasce za prijavu zainteresiranih profesora i studenata da bi obezbjedili sve što je potrebno kako bi oni mogli boraviti u mesdžidima svojih fakulteta.

Mesdži Univerziteta Teherana

Prema izjavama Danešgahe Tehran na ovom fakultetu se prijavilo više od 1500 profesora i studenata, a samo 500 njih može boraviti jer to je kapacitet mesdžida.

Mesdžid na Danešgahe San'atije Šerif ima kapacitet da primi 700 zainteresiranih.

S obzirom da se dani i'tikafa poklapaju sa smrću hazreti Zejnebe, kćerke Imama Alija, a.s., i hazreti Fatime, s.a., u teheranskim džamijama tim povodom će biti štampano 40.000 primjeraka knjige – Hazreti Zejneb Kubra, revolucionarni, vječni i zadivljujući lik koji iznova treba upoznati – koje će biti dijeljene učesnicima i'tikafa.