Scroll to top
Podijeli

Čovjek u odnosu s Bogom

Post a Comment

Vjera i ljubav

U islamskim tekstovima prenosi se kako je vjerovanje ustvari ljubav. Prenosi se tako da je Imam Bakir, a.s., rekao: “Iman je ljubav i mržnja!”[1] Od Fudajla…

Razine i stanja ljubavi

Razine i stanja ljubavi   Ljubav u ljudskim srcima ima svoje razine i stanja. Postoje ljubavi koje su kao makovo zrno, čovjek ih gotovo i ne osjeća, ali postoje…

Ljubav prema Allahu i u ime Allaha

Čovjeku se nameće pitanje da li je posvećivanje ljubavi samo Allahu u suprotnosti s prirodom i s biti čovjeka jer, Allah je čovjeka stvorio tako da voli mnoge…

Ljubav nadomješta slabost djela

 Ljubav je neodvojiva od djelovanja, pa ko zavoli, znak njegove ljubavi su djela, kretanja i trud, ali ljubav nadomješta slabost djela i biva zagovornik za svog…

Izvori ljubavi prema Allahu

Odakle izvire ljubav prema Allahu je veoma važno pitanje. Općenit i sažet odgovor glasio bi da je Uzvišeni Allah izvor te ljubavi, i njen početak i njen kraj.…

Posvećenost samo ljubavi ka Allahu

Posvećenost samo ljubavi ka Allahu   Božanska ljubav iznad je jedinosti u ljubavi, jer jedinost u ljubavi ka Allahu ne isključuje svaku drugu ljubav mimo…

Uzajamna povezanost ljubavi i vjerovanja

  Neki neinformisani ljudi i neke neznalice smatraju da su vjerovanje i robovanje Bogu neki oblik jednostrane veze između ljudi i Boga, te usljed takve pogrešne…

Ljubav kao polazna tačka u duhovnom putovanju

Ljubav je početak puta i polazna tačka pohodnika duhovnog putovanja. Jednom riječju, dok ne bude ljubavi i želje, neće se načiniti niti jedan korak naprijed.…

Ljubav i mržnja

  Ljubav i mržnja – koje se u etici nazivaju još i “strast” i “srdžba” – najvažnija su pobuda za sticanje vrlina i klonjenje od poroka. Dok…

Duhovno prijateljevanje i odricanje

Duhovno prijateljevanje i odricanje, koji spadaju u glavne ogranke vjere[1] znače upravo da čovjek treba voljeti dobro i dobre ljude, a biti u neprijateljstvu…

Najbolji prijatelji

Najbolji prijatelji Dionicu ovu, osim u društvu Hidra ne prelazi, Mračna je – boj se samoće opasnosti! Kao što na ovosvjetskim putovanjima dobar drug i odan…

Pročišćenje duše i ostvarivanje spoznaje

  Na početku ćemo potsjetiti da etičari krajnjom svrhom etike smatraju pročišćenje duše i sreću čovjeka a ispunjenje ove svrhe nije moguće, osim putem…

Pročišćenje čovjeka

  Da bi došli do odgovora na ovo pitanje treba obratiti pažnju na nekoliko temeljnih tačaka: Kao što su za odgoj i zdravlje tijela potrebni tjelesna vježba…