Scroll to top
Podijeli

Duhovno usavršavanje

Post a Comment

Najznačajniji uvjeti uslišenja dove

Najznačajniji uvjeti uslišenja dove Najznačajniji uvjeti uslišenja dove su: Spoznaja Allaha Lijepo mišljenje o Allahu Predano obraćanje Allahu u nevolji Ulazak…

Djelovanje i dova dva su ključa Božije milosti

Djelovanje i dova dva su ključa Božije milosti Uzvišeni Allah dao nam je u ruke dva ključa kojima otvaramo riznice Njegove milosti i kojima tražimo Njegovu…

Želja za nestankom blagodati kod drugog

Želja za nestankom blagodati kod drugog   Između vrsta dove koje nisu dopuštene jeste i traženje te želja da Allah prenese blagodat s drugih na onog…

Traženje utočišta kod Boga od iskušenja

Nije ispravno tražiti utočište kod Allaha od iskušenja, jer i čovjekova žena, i djeca, i imetak – svi su oni neka vrsta kušnje. Nije ispravno tražiti kod…

Nije dozvoljeno upućivati dovu protiv vjernika

Zadaća dove i njen cilj jeste jačanje veze unutar vjerničke porodice te otklanjanje naslaga u duši koje se obično nakupe u životnim okolnostima. Dova u tajnosti…

Dova suprotna čovjekovoj koristi

Jedna od stvari koju čovjek ne treba upućivati u dovi jeste dova suprotna njegovom interesu. S obzirom na okolnost da čovjek nije svjestan šta mu je korisno,…

Dova koja je u suprotnosti s općim Božijim zakonima u svemiru i životu

  Jedan od primjera dove koju ne trebamo upućivati Allahu je dova koja je u suprotnosti sa općim zakonima u svemiru i životu. Nuh, a.s., molio je Allaha…

Ono što ne bi trebalo upućivati u dovi

Ukratko ćemo govoriti o onom što ne bi trebalo upućivati u dovi, a riječ je o skupini naslova izvedenih iz Kur'ana i hadisa. Dakle, pred nama su samo naslovi…

Tri postaje Božije milosti

U kazivanju o Hadžeri i Ismailu, a.s., te u onom o Ibrahimu, a.s., ocu vjerovjesnikā, susrest ćemo se s jedinstvenim primjerom, rijetkim ove vrste, u kojem se…

Sredstva kojima tražimo Allahovu milost pri dovi

Uzvišeni Allah poziva nas da tražimo put do Njega. On kaže: Oni kojima se oni mole sami traže način do svog Gospodara![1] Još kaže: O vjernici, Allaha se…

Veza između dove i uslišenja

 Svijest o potrebitosti i ovisnosti tajna je putem koje možemo shvatiti vezu između dove i odgovora na nju te razumjeti na koji način dova biva ključ za Božiju…

Veza između dove i djelovanja

Nije ispravno dovu razumjeti kao pojam odvojen od Božijih zakona. Uzvišeni je uspostavio Svojim robovima zakone u svemiru, i to u njihovim potrebama i stvarima…

Razlog dove

 Sama potreba priziva Božiju milost i prije nego je čovjek bude svjestan i iznese je pred Allaha. Ona je poput mekane i rastresite zemlje koja sama privlači…

Prepreke koje sprečavaju odaziv

Svaki poziv ima svoju vrstu odgovora. To je značenje Božijih riječi: “Pozovite me, Ja ću vam se odazvati!” To je jedno jasno iskonsko pravilo, ono što je…

Povezanost odaziva s dovom

  Gospodar vaš rekao je: “Pozovite Me, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće ibadet da Mi čine – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi!”[1]…

Povezanost Božije volje sa zakonom uzročnosti

  U svjetlu ove Allahove vlasti koju Kur'an priznaje Božijoj volji u svemiru, historiji i društvu, prirodno je zapitati se o vezi između Božije volje i…

Loading