Scroll to top
Podijeli

Kur'anske znanosti

Otkako se islam pojavio spuštanjem Božije Objave, a potom i daljim postepenim spuštanjem časnih ajeta koji su se kasnije uoblikovali u Božiju Knjigu koja u sebi nosi znamenja nove vjere u svim njenim misaonim, odgojnim, bogoslužnim i drugim dimenzijama, muslimani su shvatali značaj i veličinu ove časne Knjige. Stoga svoju pažnju i brigu nisu posvećivali samo shvatanju njenih značenja, razmišljanju o ajetima i njihovom tumačenju već su se bavili i svim drugim aspektima kao što su povijest njenog objavljivanja, redoslijed objave, različiti načini učenja, nadnaravnost, jasni i nejasni ajeti, derogirani i nederogirani ajeti… a produkt ovih nastojanja bio je nastanak više grana znanosti. Ove znanstvene grane kasnije su dobile ime Kur’anske znanosti. Zajednička tačka među njima je da se bave temama o časnom Kur’anu s više aspekata, a ne samim sadržajem časnog Kur’ana.

Značenje te’vila

Riječ te'vil izvedena je od riječi el-evl u značenju povratak, odnosno vraćanje. Pod te'vilom se misli na nešto čemu se ajet vraća. Komentatori Kur'ana su…

Te'vil i tenzil u Kur'anu

“Te'vilul-Kur'ani” naveden je u tri ajeta. To su:   فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ…

Sedmorica učača Kur'ana

Mnogo se raširilo učenje sedmorice učača Kur'ana iz treće generacije koji su postali autoritativnim izvorom znanosti o kiraetima (načinima recitiranja Kur'ana)…

Jasni (muhkem) i teže shvatljivi (mutešabih) ajeti u Kur’anu?

U Kur'anu postoje jasni i teže shvatljivi ajeti   Allah, dž.š., kaže: (Kur'an) je Knjiga čiji se ajeti jasno nižu.[1]   Allah, dž.š., još kaže:…