Scroll to top
Podijeli

Poslanik i Ehli bejt

Bitka na Bedru između kur’anskih ajeta i preneših predaja

Bitka na Bedru između kur’anskih ajeta i preneših predaja Poslanikova, s.a.v.a., sira bez ikakve sumnje spada u glavne izvore razumijevanja vjere. Upravo…

Bitka na Bedru i iskrivljenje Poslanikove sire

Bitka na Bedru i iskrivljenje Poslanikove sire

Bitka na Bedru i iskrivljenje Poslanikove sire U svim knjigama sire autori su, govoreći o savjetovanju Božijeg Poslanika, s.a.v.a., s ashabima pred bitku na…

Rezultati velike borbe na Bedru

Rezultati velike borbe na Bedru

Rezultati velike borbe na Bedru Veliki rezultati su proizašli iz bitke na Bedru. Mnogobošci su pobjegli prema Mekki razočarani i poniženi, ostavljajući…

Velika bitka na Bedru

Velika bitka na Bedru

Velika bitka na Bedru Kurejšije su se zaustavili u blizini vode Bedr i poredali se u redove za borbu, a muslimani su prije njih bili stigli s tri stotine…

Prepoznaj ko je sljedeći Imam

Prepoznaj ko je sljedeći Imam Ajetullah Vahid Horasani govori o važnosti upoznavanja Imama Hasana Mudžtebe, a.s., kroz sljedeći događaj: “Iz jedne ruševine…

Dašak Imam Hasanovog, a.s., morala, osobina i plemenitosti

Dašak, Imam Hasanovog, a.s., morala, osobina i plemenitosti Imam Hasan, a.s., moralom, metodom života i širokogrudošću od svih drugih najviše je ličio…

Položaj Imama Hasana Mudžtebe u časnom Kur'ansku

Položaj Imama Hasana Mudžtebe, a.s. u časnim Kur'anskim ajetima Ni u čemu se riječ muslimana nije podudarila kao u saglasnosti o prednosti Ehli bejta, njihovom…

Bistri učenik

Bistri učenik Hasan je imao sedam godina. Svakog dana je išao u džamiju i slušao Poslanikov govor. Poslanik je učio ajete, koje mu je objavljivao Allah dž.…

Poslanikov drug u igri!

Poslanikov drug u igri! Prošlo je nekoliko godina. Mali Fatimin cvijet je malo po malo rastao. Jedna godina se navršila pa druga. Prohodao je i počeo pričati.…

Položaj Imama Hasana, a.s., kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Položaj Imama Hasana, a.s., kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a. Božiji Poslanik je opisivao svoja dva unuka, Hasana i Husejna, odlikama koje ukazuju na veličinu…

Imam Hasan, a.s., u kratkim crtama

Imam Hasan, a.s., u kratkim crtama Imam ebu Muhammed el-Hasan ibn Ali ibn ebi Talib el-Mudžteba, drugi imam iz porodice Božijeg Poslanika nakon njega, poglavar…

Mali Fatimin cvijet

Mali Fatimin cvijet Prošlo je nekoliko mjeseci i Fatima je očekivala bebu. Došlo je vrijeme poroda. Ali je otišao pozvati žene iz familije da dođu pomoći…

Nasljednik Imama Hasana

Nasljednik Imama Hasana Pred kraj svog života Imam Hasan Mudžtaba, a.s., je naredio Kanbaru da mu dovede njegovog polubrata Muhammeda Hanefiju. Kada je došao…

Ispravan odabir

Ispravan odabir Čovjek je došao kod Imama Hasana, a.s., i uručio mu poklon. Imam, a.s., mu je rekao: “Šta više voliš, da ti uzvratim poklon koji će vrijediti…

Hatidžina požrtvovanost

Hatidžina požrtvovanost Muhammed, s.a.v.a., i Hatidža, s.a., su osnovali jedno toplo i ugodno porodično okrilje. Prva žena koja je prihvatila Muhammedov poziv…

Poslanikova i Hatidžina želja

Poslanikova i Hatidžina želja Jedna od tajni stvaranja je da svako želi da ima potomka kako bi ga odgajao po svojoj želji i ostavio kao spomen na sebe. Čovjek…

Loading