Scroll to top
Podijeli

Sira Poslanika, s.a.v.a., i Ehli bejta

Post a Comment

Položaj Imama Hasana Mudžtebe u časnom Kur'ansku

Položaj Imama Hasana Mudžtebe, a.s. u časnim Kur'anskim ajetima Ni u čemu se riječ muslimana nije podudarila kao u saglasnosti o prednosti Ehli bejta, njihovom…

Bistri učenik

Bistri učenik Hasan je imao sedam godina. Svakog dana je išao u džamiju i slušao Poslanikov govor. Poslanik je učio ajete, koje mu je objavljivao Allah dž.…

Poslanikov drug u igri!

Poslanikov drug u igri! Prošlo je nekoliko godina. Mali Fatimin cvijet je malo po malo rastao. Jedna godina se navršila pa druga. Prohodao je i počeo pričati.…

Položaj Imama Hasana, a.s., kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Položaj Imama Hasana, a.s., kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a. Božiji Poslanik je opisivao svoja dva unuka, Hasana i Husejna, odlikama koje ukazuju na veličinu…

Imam Hasan, a.s., u kratkim crtama

Imam Hasan, a.s., u kratkim crtama Imam ebu Muhammed el-Hasan ibn Ali ibn ebi Talib el-Mudžteba, drugi imam iz porodice Božijeg Poslanika nakon njega, poglavar…

Mali Fatimin cvijet

Mali Fatimin cvijet Prošlo je nekoliko mjeseci i Fatima je očekivala bebu. Došlo je vrijeme poroda. Ali je otišao pozvati žene iz familije da dođu pomoći…

Nasljednik Imama Hasana

Nasljednik Imama Hasana Pred kraj svog života Imam Hasan Mudžtaba, a.s., je naredio Kanbaru da mu dovede njegovog polubrata Muhammeda Hanefiju. Kada je došao…

Ispravan odabir

Ispravan odabir Čovjek je došao kod Imama Hasana, a.s., i uručio mu poklon. Imam, a.s., mu je rekao: “Šta više voliš, da ti uzvratim poklon koji će vrijediti…

Imam Ali i odgovor jevreju

Imam Ali i odgovor jevreju Jednog dana Imam Ali se spremao da uzjaše svog konja i noga mu je već bila u uzengiji kada mu priđe jedan jevrej i reče: – Učeni…

Povezanost pitanja Mehdija, a.s., s krajem kretanja historije

Povezanost pitanja Mehdija, a.s., s krajem kretanja historije Sejjid Sami El-Bedri Kraj vremena – ahiru-z-zeman – je izraz koji govori o konačnoj etapi…

Imam Husejn u Kur'anu

  Imam Husejn u Kur'anu A čovjeku smo oporučili da dobročinstvo čini roditeljima. Majka ga njegova tegobno nosi i tegobno rađa! A njegovo nošenje i njegovo…

Neophodnost pravedne vlasti – 2

Neophodnost pravedne vlasti – 2 Odlike globalizacije koju predstavlja islam Jedinstvena svjetska islamska vlast. Pod upravom dobrih slobodarskih ljudi,…

Neophodnost pravedne vlasti - 1

Neophodnost pravedne vlasti - 1 Vjerovanje u neupitni dolazak spasitelja svijeta postoji u umovima svih ljudi. Izvor takve svijesti je jako načelo koje je dio…

Koristi razmatranja Mahdevijjeta

Koristi razmatranja Mahdevijjeta Neki ljudi su uvjereni da je beskorisno govoriti o ovoj temi, jer ona se tiče budućnosti, a šta nosi budućnost to je nepoznanica.…

Šta činiti da bismo spoznali Imama Mehdija?

Šta činiti da bismo spoznali Imama Mehdija?   Shvatili smo značaj spoznaje Imama Mehdija, pa šta nam je činiti da bismo ga mogli spoznati, da bismo postali…

Spoznaja Imama Mehdija, a.s.

Spoznaja Imama Mehdija, a.s. “Ko umre a ne spozna Imama svoga vremena, umro je neznabožačkom smrću.” من مات و لم يعرف امام زمانه…

Loading