Scroll to top
Podijeli

Savremena misao i kultura

Post a Comment

Šta je to mehki rat i koji su načini da mu se suprotstavi?

Raspadom SSSR-a, 1991. godine i okončanjem hladnog rata, stručnjaci iz oblasti rata u SAD-u, korištenjem iskustva iz dva svjetska rata i iz perioda hladnog rata…