Scroll to top
Podijeli

Znanstveni autoritet muslimana4. Februara 2019.

Pitanje: Ko predstavlja znanstveni autoritet muslimana?

Hadis Sekalejn objašnjava da je Ehli bejt, a.s., znanstveni autoritet, jer je Poslanik, s.a.v.a., tražio od muslimana da se čvrsto uhvate za časni Kur'an i njegovu porodicu – Ehli bejt – kako ne bi zalutali.

Prvi i temeljni znanstveni izvor kome se muslimani obraćaju jest časni Kur'an, a nakon njega Poslanikov, s.a.v.a., sunnet. A Ehli bejt u tome ima ulogu tumača časnog Kur'ana i čuvara i prenosioca istinskog sunneta Poslanika, s.a.v.a. Bez sumnje je Poslanik, s.a.v.a., objasnio ljudima veliki dio zbilja i učenja Kur'ana, ali drugi dio, za čije objašnjenje nisu bili obezbijeđeni uslovi ili je dobrobit bila u tome da se kasnije objasne i obznane, prepustio je svojoj bezgrešnoj porodici da ga oni objasne.[1]

Ukratko: čuvanje svega onoga što je obznanjeno putem Poslanika, s.a.v.a., i pojašnjavanje svega onoga što nije bilo pojašnjeno prepušteno je Poslanikovom, s.a.v.a., Ehli bejtu.

Put ispravne spoznaje Kur'ana i Poslanikovog, s.a.v.a., sunneta jest čvrsto držanje do Poslanikovog Ehli bejta. Na taj način oni postaju znanstveni autoritet muslimanima u spoznaji učenja i propisa vjere.

Mulla Ali Kari, jedan od sunitskih učenjaka, rekao je: “Ukućani su obično bolje obaviješteni o vlasniku kuće i njegovim stanjima od ostalih. Prema tome, pod Ehli bejtom se misli na njihove učenjake, osobe koje su obaviještene o Poslanikovoj siri, osobe koje su upućene u njegov metod i put i koje poznaju njegova pravila i mudrosti. Iz tog razloga oni su dostojni da stoje rame uz rame s Božijom Knjigom.”[2]

Ibn Hadžer, poznati sunitski učenjak, rekao je: “Poslanik, s.a.v.a., je nazvao Kur'an i svoju porodicu siklom (vrijednom stvari) zbog toga što se sikl kaže za nešto što je izuzetno vrijedno i što ima veliku važnost, a Kur'an i Poslanikova, s.a.v.a., porodica su takvi, jer su oboje izvor nadnaravnog znanja, uzvišenih tajni i mudrosti, kao i šerijatskih propisa. Zbog toga se podstiče i naglašava važnost čvrstog držanja do njih i usvajanja znanja i spoznaja od njih. Ovo podsticanje i naglašavanje Poslanikove, s.a.v.a., porodice odnosi se isključivo na osobe koje poznaju Božiju Knjigu i Poslanikov, s.a.v.a., sunnet. Oni su ti koji se neće odvojiti od Kur'ana sve do Sudnjega dana.”[3]

 

Ajet o čišćenju

Časni Kur'an u ajetu o čišćenju, Poslanikov, s.a.v.a., Ehli bejt predstavlja kao osobe koje je Gospodar očistio od svake vrste nečistoće. S druge strane je podsjetio da uzvišene zbilje i skrivena kur'anska učenja ne shvata niko osim čistih ljudi.[4] Isto kao što je obredoslovna čistoća uvjet čovjekovog tjelesnog dodira sa spoljašnjošću Kur'ana, očišćenost duše od moralnih ukaljanosti je uvjet razumijevanja kur'anskih spoznaja i zbilja. Što su spoznaje i zbilje suptilnije i dublje, za njihovo razumijevanje potrebna je veća i dublja čistoća duše. Najveći stepen te čistoće je praćen bezgrešnošću.[5]

Prema tome, kur'anska učenja i zbilje potpuno i temeljito ne zna niko osim Poslanika, s.a.v.a., i njegovog bezgrešnog Ehli bejta, a.s. Da bi se te zbilje shvatile, treba se obratiti njima.

Imam Sadik, a.s., je rekao: “U Kur'anu postoje zbilje vezane za prošlost i za budućnost, kao i propisi koji razdvajaju istinu od neistine u čovjekovom životu. Mi ih poznajemo.”[6] Također je rekao: “Mi smo oni koji imaju snagu da prodru u dubinu znanja i spoznamo te'vil (preneseno značenje) Kur'ana.”[7]

Brojni su hadisi od imama Ehli bejta, a.s., koji o tome govore.

 

 

[1]Aslu-š-ši’e ve usuluha, str. 162.

[2]El-Mirkatu fi šarhi-l-miškat, sv. 5, str. 600.

[3]Es-Savaiku-l-muhrike, str. 189.

[4]El-Vaki’a, 77–79.

[5]El-Mizan fi tafsiri-l-Kur’an, sv. 19, str. 137.

[6]Usule Kafi, sv. 1, babu er-raddu ila-l-kitabi ve-s-sunne, hadis 9.

[7]Usule Kafi, sv. 1, babu er-rasihune fi-l-ilm, hadis 1.

Povezani članci