Scroll to top
Podijeli

Vječni


Autor teksta: Ali Reza Panāhijān

4. Februara 2019.

 من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت

“Od Živog Koji ne umire, živom koji ne umire.”

Ovo su riječi koje će Gospodar uputiti dženetlijama kada uđu u džennet.
Nema sumnje da je u nas udahnut božiji duh. Ovu zbilju potvrđuju mnogi ajeti. Čovjek se ispravnim odgojem i pokornošću Bogu može približiti Njemu da mu On da neke ovlasti i sa on upravlja uz Njegovo dopuštenje. Ovo je toliko fascinantno da jedno biće koje je bilo prije svega ništa, potom nečista tekućina, potom Njegovom snagom, mudrošću i voljom postao biće koje govori, razmišlja, shvata, poima prošlost, budućnost… dođe jednog dana u situaciju da ga On stavi u isti rang sa Sobom! Ipak postoji jedna razlika koja je primjetna iz navedenog a to je da mi nismo vječni u pogledu našeg praiskona ali smo vječni u pogledu konačnice. Drugim riječima razlika između nas i Onoga koji nas je učinio vječnim ogleda se u tome da je On oduvijek i zauvijek a mi nismo oduvijek, ali jesmo zauvijek. Obzirom da smo nastali iz ništa, bolje reći iz milosti Njegove i da ćemo se nužno Njemu vratiti, odnosno dok ovo pišem vraćam se onda trebamo dobro razmisliti u kakvim ćemo se stanju sa Njim sresti. Neka to bude naša najveća briga. Samo za kraj da dodam da trenutak našeg susreta je krajnje neizvjestan, a za našu vječnu sreću predudan stoga se ne bi smjeli igrati sa tako osjetljivim i sudbonosno važnim pitanjima.

Ali Reza Panāhijān

Povezani članci