Scroll to top
Podijeli

Hazreti Hatidžina porodica11. Maja 2019.

Hazreti Hatidžina porodica

Hatidža, majka hazreti Fatime, s.a. bila kćerka Huvejlida. Hatidža je rođena i odgojena u jednoj staroj i plemićkoj porodici Kurejšija. Članovi njene porodice su bili učeni ljudi, požrtvovani, produhovljeni i zaštitnici Ka’be. Kada je kralj Jemena odlučio da Hadžaru – l – esved (crni kamen) iz Mesdžidu – l – harama prenese u Jemen Huvejlid, Hatidžin otac, je ustao u odbranu  i zahvaljujući njegovoj borbi i požrtvovanosti jemenski kralj je odustao od svoje namjere i nije odnio ovaj sveti kamen sa njegovog mjesta.[1] Esed ibn Abdu-l-‘Uzza, Hatidžin djed, jedan je od istaknutih članova saveza „Hilfu – l – fudul“. Ovaj savez su sklopili neke od istaknutih i pravednih ličnosti  među Arapima i dogovorili su se da brane potlačene i nastoje pomoći nemoćnima.

Poslanik Božiji, s.a.v.a., je također bio član te skupine o čemu je rekao: „ Bio sam u kući Abdullaha ibn Džed’ana kada je sklopljen sporazum i ako me pozovu drage volje ću se odazvati.“ Varaka ibn Naufil, Hatidžin amidžić bio je jedan od onih koji nisu odobravali idolopoklonstvo i dugo vremena je posvetio traganju za istinskom vjerom.

„Tokom jednog blagdana kada su Kurejšije bili zauzeti molitvom upućenom jednom od idola četiri osobe među kojima je bio i Varaka ibn Naufil držali su tajni sastanak na kome su razgovarali i razmjenjivali mišljenja o ponašanju naroda. Došli su do zaključka da ljudi, obožavajući idole, čine veliku grešku i da su izgubili Ibrahimovu vjeru. Obožavaju idole koji niti čuju niti vide  niti imaju bilo kakve koristi ili štete. Potom su odlučili da se raziđu po svijetu kako bi pronašli istinsku Ibrahimovu vjeru.“[2]

Varaka ibn Naufal, Hatidžin amidžić, upravo je onaj učeni čovjek kod koga je otišla Hatiža, nakon što je Poslaniku, s.a.v.a., stigla prva objava i nakon što joj je ispričao događaj vezan za dolazak Džibrila. Hatidža je otišla kod Varake, ispričala mu šta se desilo i tražila da joj objasni o čemu se radi.

Varaka joj je odgovorio da je, prema onome što je ispričala, Muhammedu došao Džibril i da je on Poslanik Božiji. Zatim je uputio poruku Muhammedu: „U svom poslu budi ozbiljan i ustrajan.“

Drugog dana Varaka se u dvorištu Ka’be sreo sa Poslanikom, s.a.v.a., i rekao mu: „Opiši mi ono što si vidio i čuo.“

Poslanik, s.a.v.a., mu je ispričao događaj o dolasku meleka, a Varaka je rekao: „Tako mi Boga! Ti si Božiji Poslanik i isti onaj melek koji je došao Musau došao je i tebi. Budi svjestan da će te poricati i maltretirati. Protjeraće te iz domovine i ratovaće protiv tebe. Ako tada budem živ pomoći ću Božiju vjeru.“! Zatim je Poslanika, s.a.v.a., poljubio u glavu i otišao.[3]

Iz ovih priča je jasno da su rođaci hazreti Hatidže bili pronicljivi, pametni i ugledni ljudi koji su bili naklonjeni Ibrahimovoj vjeri.

[1] Er-Revdu-l-enif, sv. 1, str. 213.

[2] Es-Siretu-n-nebevije, Ibn Hišam, sv. 1, str. 141.

[3] Ibid,  sv. 1, str. 253 i 254.

Post a Comment

Povezani članci