Scroll to top
Podijeli

Oznaka: emocije

Prilika djetinjstva

Prilika djetinjstva

Prilika djetinjstva    Prije nego djetetu um postane aktivan i prije nego počne shvatati naučne činjenice, u njegovoj duši su aktualni iskonska priroda…

Nedostatak ljubavi i psihičke traume

Nedostatak ljubavi i psihičke traume

Nedostatak ljubavi i psihičke traume      Ako porodično okruženje ne obasjava zrake ljubavi i ako porodično gnijezdo nije u ozračju razumijevanja…

Neuobičajene dječije emocije

Neuobičajene dječije emocije

Neuobičajene dječije emocije  Za upoznavanje osobina koje kod djeteta postoje po iskonskoj prirodi, kao i za raspoznavanje njegovih dobrih i loših osjećaja,…

Razlike u emocijama

Razlike u emocijama

Razlike u emocijama  Važno je napomenuti da različiti nasljedni činioci utiču na razlike u emocionalnoj građi djece. Upravo kao što se ljudi međusobno razlikuju…

Razum i emocije

Razum i emocije

Razum i emocije   Razum i emocije međusobno se razlikuju iz više gledišta i svako od njih u osiguravanju ljudske sreće ima svoju posebnu ulogu i zadaću.…