Scroll to top
Podijeli

Oznaka: Poslanik

Imam Ali i bitka na Uhudu

Imam Ali i bitka na Uhudu Uhud je ime brda koje je oko tri milje udaljeno od časne Medine. Bitka na Uhudu se desila u subotu, sedmog ševvala, treće godine…

Bitka na Uhudu najvće iskušenje

Bitka na Uhudu najvće iskušenje Predaje koje govore o onima koji su na Uhudu ostali i nisu pobjegli vrlo su različite i navode različite brojeve, od jednog…

Bitka na Uhudu

Bitka na Uhudu Dani nakon bitke na Bedru Kurejšijama i mnogobošcima teško su prolazili. U Medini je Božiji Poslanik, s.a.v.a., nastavio izgradnju i čovjeka…

Između Bedra i Uhuda

Između Bedra i Uhuda Ebu Sufijan je okupio izvjestan broj Kurejšijskih junaka i odveo ih u Medinu s namjerom da zadaju udarac muslimanima i povrate izgubljeni…

Rezultati velike borbe na Bedru

Rezultati velike borbe na Bedru

Rezultati velike borbe na Bedru Veliki rezultati su proizašli iz bitke na Bedru. Mnogobošci su pobjegli prema Mekki razočarani i poniženi, ostavljajući…

Velika bitka na Bedru

Velika bitka na Bedru

Velika bitka na Bedru Kurejšije su se zaustavili u blizini vode Bedr i poredali se u redove za borbu, a muslimani su prije njih bili stigli s tri stotine…

Položaj imama Husejna kod Božijeg Poslanika

Položaj imama Husejna kod Božijeg Poslanika   Božiji Poslanik je opisivao svoja dva unuka, Hasana i Husejna, odlikama koje ukazuju na veličinu njihovog…

Početak poslaničke misije

Početak poslaničke misije U vremenu kada je čovječanstvo bilo zapalo u najtežu krizu, a život više ličio na džehennem jer bijaše ispunjen zlom, nepravdom,…

Ugodni miris poslanstva

Ugodni miris poslanstva Glas ti mili zadrhta. Dušu tvoju lepet uzbuđenja uzruja. Svaka ćelija tvoja spasom je preplavljena. Drhtiš. Tolika ti je briga u očima…

Mubarek ti poslanstvo

Mubarek ti poslanstvo   Kada nebeski poj Objave duhovnim svodom Hire zabruja, Džebrail reče: Uči! Voljeni moj, što škole ne vidje i slova ne napisa, u hipu…

Usklik ljubavi

Usklik ljubavi Historija je stigla u Mekku da početak drugačiji ispiše, početak novi na zemlji od sunca izgorjeloj, zemlji žednoj vode, zemlji punoj živih…

Početak poslanstva

Početak poslanstva   Početak Poslanikovog, s.a.v.a., poslanstva desio se u njegovoj 40. godini. U vezi taćnog datuma ovog značajnog datuma postoje vise…

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem U šestom stoljeću, dok je cijeli svijet bio obavijen tamom neznanja i nasilja, i dok su plamičci Božije…