Scroll to top
Podijeli

Oznaka: zejnu-l-abidin

Historijska uloga Sahife

Historijska uloga Sahife

Historijska uloga Sahife Već smo spomenuli da su se muslimani u vrijeme Imama Sedždžada, s.a., susreli sa dvije velike opasnosti izvan političkog i vojnog domena,…

U prostranstvu Es-Sahifetu es-sedždžadijje

U prostranstvu Es-Sahifetu es-sedždžadijje

U prostranstvu Es-Sahifetu es-sedždžadijje Časni Kur’an je imao za cilj podstaknuti veliku intelektualnu revoluciju. Prvi ajeti su nagovještavali ogromne…

Mišljenje njegovih suvremenika o Imamu Zejnu-l-Abidinu

Mišljenje njegovih suvremenika o Imamu Zejnu-l-Abidinu

Mišljenje njegovih suvremenika o Imamu Zejnu-l-Abidinu   Učenjaci, fekihi i historičari koji su bili njegovi suvremenici izrazli su utiske o njegovoj…

Imam Zejnu-l-abidin u kratkim crtama

Imam Zejnu-l-abidin u kratkim crtama

Imam Zejnu-l-abidin u kratkim crtama Sredina i časna porodica Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin je četvrti po redu od imama Ehli bejta, a.s. Njegov djed…

Imama Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin, a.s.

Imama Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin, a.s.

Imama Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin, a.s. Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin Sedždžad, mir s njim,  četvrti Imam, rođen je u Medini, 5. ša’bana 38. hidžr. god.…

Imam Sedždžad u bolesti

Imam Sedždžad u bolesti

Jednog dana Imam Sedždžad se teško razbolio. U posjetu mu je došao njegov otac, Imam Husejn, a.s. koji ga je upitao: “Šta želiš sine? Treba li ti šta?…

Sahifa i islamska duhovnost

Sahifa i islamska duhovnost

Sahifa i islamska duhovnost   Nije mali broj onih koji na jedan prilično stereotipan način smatraju da ’istinski islam’ leži u jednostavnosti, strogosti,…

Sahifa, potpuna knjiga Sedžadova

Sahifa, potpuna knjiga Sedžadova

Sahifa, potpuna knjiga Sedžadova Naziv Al-Sahifa al-Sedžadija prosto znači “Sedžadova knjiga“. Al-Sedžad je jedno od imena imama Zejnul Abidina, a.s.,…

Sahifa sedžadija sveobuhvatna škola

Sahifa sedžadija sveobuhvatna škola

Sahifa sedžadija sveobuhvatna škola   Predgovor Es-Sahifetu-l-kamiletu-s-sedždžadijje od šehida Sadra U ime Allaha Svemilosnog, Samilosnog Sva hvala pripada…