Scroll to top
Podijeli

Mladi

Zakon o izgubljenim naporima

Zakon o izgubljenim naporima

Zakon o izgubljenim naporima Lav uspije samo u četvrtini svojih pokušaja lova, To je 25% uspjeha i 75% neuspjeha. S ovim malim postotkom – koji dijeli većina…

Mora se platiti!

Mora se platiti!

Mora se platiti! Posljednjih nekoliko stoljeća, ljudskim bićima odjednom postaje svejedno što se Boga tiče i kažu: Bože, bilo te ili ne bilo, nemam nikakve…

Zbiljski izvor misli

Zbiljski izvor misli

Doktor Alexis Carrel kaže: “Šta je bit misli, odnosno šta je ovaj čudnovati element koji je u stanju trošeći tako malo energije tako mnogo djelovati? Koja…

Uvažavanje ličnosti mladih

Uvažavanje ličnosti mladih

Uvažavanje ličnosti mladih Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: “O, sinko moj,…”[1] Jedna od prirodnih žudnji adolescenata jeste da se i njihovoj…

Utjecaj puberteta na psihička stanja

I provjeravajte siročad dok ne stasaju za brak; pa ako ocijenite da su zreli, uručite im imetke njihove.[1]  Činioci koji uzrokuju pubertet ne samo da utječu…

Utjecaj društvene sredine

Utjecaj društvene sredine

  Utjecaj društvene sredine   Uvjeti društvene okoline su drugi odgojni činilac koji gradi psihu i razvija osjećaje i težnje djece. Dijete je neprestano…

Usvajanje znanja i učtivosti

Usvajanje znanja i učtivosti

Časni islamski predvodnici su svoja nastojanja na putu izgradnje i unapređenja vjere i morala mladih generacija temeljili na obrazovanju i odgoju, savjetujući…

Usmjeravanje osjećanja

Usmjeravanje osjećanja

Najveća teškoća u odgoju mladih ljudi jeste pravilno usmjeravanje njihovih osjećanja. Stručan i sposoban je onaj odgajatelj koji svojim preciznim i odmjerenim…

Urođeni i stečeni nagoni

Uzvišeni Allah je u Svojoj knjizi rekao: Reci: “Svako postupa po svom nahođenju…”[1] Skup tjelesnih želja i emocionalnih nagona mladih možemo podijeliti…

Uravnoteženje težnji

Uravnoteženje težnji

Jedina metoda koja može ukloniti sukob između težnji i svaku od prirodnih žudnji čovjeka zadovoljiti prikladno i u ispravnoj mjeri jest usaglašavanje poriva…

Unutrašnje žlijezde i uloga hormona

Možete zamisliti ljudsko tijelo poput jedne idealne društvene zajednice. Osnovica i stub ovog društva je ljudski skelet, na kojem su izgrađeni i usađeni svi…

Univerzalni poziv islama

Islam sve mlade, bez obzira na rasu, naciju i odgojne uslove smatra mukellefima, tj. osobama koje su šerijatski gledano obavezne obavljati vjerske dužnosti i sprovoditi…

Umjerenost i pretjerivanje u uljepšavanju

Nema sumnje da zadovoljavanje sklonosti i potrebe za lijepim i uljepšavanjem, što je jedan iskonski i prirodni prohtjev, potpomaže razvoj prefinjenosti i ukusa,…

Težnje mladih ljudi

Uzvišeni Allah u Svojoj knjizi je rekao: Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao onaj kojim se lijepim čine ružna djela njegova i koji se za…

Test razuma i inteligencije

Test razuma i inteligencije

Jedna od tema koja se našla u žiži interesovanja nove psihologije jesu testovi inteligencije, odnosno testovi koeficijenta inteligencije djece i mladih. Tokom…