Scroll to top
Podijeli

Čimbenici procvata mladih

Zbiljski izvor misli

Doktor Alexis Carrel kaže: “Šta je bit misli, odnosno šta je ovaj čudnovati element koji je u stanju trošeći tako malo energije tako mnogo djelovati? Koja…

Uvažavanje ličnosti mladih

  Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: “O, sinko moj,…”[1] Jedna od prirodnih žudnji adolescenata jeste da se i njihovoj ličnosti ukaže…

Utjecaj društvene sredine

Uvjeti društvene okoline su drugi odgojni činilac koji gradi psihu i razvija osjećaje i težnje djece. Dijete je neprestano pod društvenim utjecajem. Dobre ili…

Usvajanje znanja i učtivosti

Časni islamski predvodnici su svoja nastojanja na putu izgradnje i unapređenja vjere i morala mladih generacija temeljili na obrazovanju i odgoju, savjetujući…

Usmjeravanje osjećanja

Najveća teškoća u odgoju mladih ljudi jeste pravilno usmjeravanje njihovih osjećanja. Stručan i sposoban je onaj odgajatelj koji svojim preciznim i odmjerenim…

Urođeni i stečeni nagoni

Uzvišeni Allah je u Svojoj knjizi rekao: Reci: “Svako postupa po svom nahođenju…”[1] Skup tjelesnih želja i emocionalnih nagona mladih možemo podijeliti…

Uravnoteženje težnji

Jedina metoda koja može ukloniti sukob između težnji i svaku od prirodnih žudnji čovjeka zadovoljiti prikladno i u ispravnoj mjeri jest usaglašavanje poriva…

Univerzalni poziv islama

Islam sve mlade, bez obzira na rasu, naciju i odgojne uslove smatra mukellefima, tj. osobama koje su šerijatski gledano obavezne obavljati vjerske dužnosti i sprovoditi…

Umjerenost i pretjerivanje u uljepšavanju

Nema sumnje da zadovoljavanje sklonosti i potrebe za lijepim i uljepšavanjem, što je jedan iskonski i prirodni prohtjev, potpomaže razvoj prefinjenosti i ukusa,…

Test razuma i inteligencije

Jedna od tema koja se našla u žiži interesovanja nove psihologije jesu testovi inteligencije, odnosno testovi koeficijenta inteligencije djece i mladih. Tokom…

Temeljni značaj vremena puberteta

„Razdoblje adolescencije ima temeljni značaj u čovjekovom životu. Istraživanja ovog razdoblja vršena na temeljima naučne metodologije različitih naučnih…

Temelj odgoja u islamu

Islam na putu uravnoteženja prohtjeva duše i sputavanja nagona maksimalno koristi snagu spoznaje, savjesti i vjere, i temelje svog odgoja učvršćuje na osnovama…

Temelj odgoja mladih

Uzvišeni Allah u Svojoj knjizi kaže: Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti, samo ne one koji budu vjerovali i dobra…

Mudro stvaranje sa mjerom

Mudre mjere i veličine koje postoje u cjelokupnom sistemu Stvaranja, jedan su od Božijih znakova, a Časni Kur’an to pripisuje Uzvišenom Bogu i kaže: Mi…

Stvaranje čovjeka

Mudri Bog stvorio je čovjeka u najboljem liku i utkao u njegovu prirodu težnju za spoznajom i raspoznavanjem dobra i zla. Nažalost, većina ljudi, zbog zanemarivanja…

Loading