Scroll to top
Podijeli

Život

Razine života

Razine života Čovjek je stvoren na način da voli sebe i u tom smislu je sebično biće. Bog ga je stvorio sebičnim. Mi obično riječ sebičnost shvatamo u negativnom…

Razine života

Čovjek je stvoren na način da voli sebe i u tom smislu je sebično biće. Bog ga je stvorio sebičnim. Mi obično riječ sebičnost shvatamo u negativnom i pokuđenom…

Najveći životni kapital

Najveći životni kapital U dovi Kumejl Imam Ali kaže: O Ti čije ime je lijek, Čije spominjanje je iscjeljenje, a pokornost Kojem je bogatstvo, smiluj se onom…

Razdoblja života

Razdoblja života اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً…

I smrt je dio života

I smrt je dio života Šejh Mufid, r. a. pripovijeda: Jednoga dana je jedan čovjek upitao Imama Dževada, a. s.: Zašto se većina ljudi plaši smrti? Imam Dževad,…

Da li je dunjaluk gotovina a ahiret obećanje?

Da li je dunjaluk gotovina a ahiret obećanje? Mnogi ljudi misle da dunjaluk osvaja ljude zato što je sladak i zato što se daje odmah, a da je ahiret obećanje…

Dunjaluk je zatvor za vjernika!

Dunjaluk je zatvor za vjernika! Kada pogledamo sadržaj ajeta koji govore o proživljenju kao i dove vidjet ćemo da su većinom posvećeni opisu ahireta, do te…

Zbog čega je stvoren život?

Zbog čega je stvoren život? Onaj koji je stvorio smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. (Mulk, 2) Stvorio je život da bi nas ispitao. Kada…

Prevazilaženje životnih strahova

Prevazilaženje životnih strahova Život je iskustvo različitih strahova, a robovanje je povezivanje sa Bogom i prelazak preko tih životnih strahova traženjem…

Životna staza

Životna staza Život je poput autoputa gdje čovjek nema priliku da se zaokrene u svakom trenutku. Mi u životu nismo baš tako slobodni da se možemo zaokrenuti…

Ljubav prema daru života

Ljubav prema daru života Jedno od neophodnih duhovnih stanja kao i pogleda koje mi moramo posjedovati kako bismo se mogli kretati u pravcu sreće, savršenstva…

Ljubav prema daru života

Ljubav prema daru života Kada čovjek želi krenuti ka činjenju dobra jedna od uvodnih stvari je posjedovanje zaljubljeničkog odnosa prema životu. To znači…

Svrha stvaranja, i svrha slanja Vjerovjesnika

Pitanje “svrhe života” predstavlja jedno od temeljnih pitanja koje bi trebalo biti razmatrano. Uvijek se pred čovjekom otvaralo pitanje šta je to svrha života.…

Svrha stvaranja sa kur'anskog stanovišta

Svrha stvaranja sa kur'anskog stanovišta

Svrha stvaranja sa kur’anskog stanovišta U časnom Kur’anu ne možemo naći potporu za mišljenja o tome kako je sreća sagledana u tome da se što…

Vječni

 من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت “Od Živog Koji ne umire, živom koji ne umire.” Ovo su riječi koje će…