Scroll to top
Podijeli

Koji su ciljevi života?

Svrha stvaranja sa kur'anskog stanovišta

Svrha stvaranja sa kur'anskog stanovišta

Svrha stvaranja sa kur’anskog stanovišta U časnom Kur’anu ne možemo naći potporu za mišljenja o tome kako je sreća sagledana u tome da se što…

Svrha stvaranja, i svrha slanja Vjerovjesnika

Pitanje “svrhe života” predstavlja jedno od temeljnih pitanja koje bi trebalo biti razmatrano. Uvijek se pred čovjekom otvaralo pitanje šta je to svrha života.…