Scroll to top
Podijeli

Odnos između Ovog i Onog svijeta

Da li je dunjaluk gotovina a ahiret obećanje?

Da li je dunjaluk gotovina a ahiret obećanje? Mnogi ljudi misle da dunjaluk osvaja ljude zato što je sladak i zato što se daje odmah, a da je ahiret obećanje…

Dunjaluk je zatvor za vjernika!

Dunjaluk je zatvor za vjernika! Kada pogledamo sadržaj ajeta koji govore o proživljenju kao i dove vidjet ćemo da su većinom posvećeni opisu ahireta, do te…

I smrt je dio života

I smrt je dio života Šejh Mufid, r. a. pripovijeda: Jednoga dana je jedan čovjek upitao Imama Dževada, a. s.: Zašto se većina ljudi plaši smrti? Imam Dževad,…

Zbog čega je stvoren život?

Zbog čega je stvoren život? Onaj koji je stvorio smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. (Mulk, 2) Stvorio je život da bi nas ispitao. Kada…