Scroll to top
Podijeli

Pitanja i odgovori

Da li šefa'at znači da zagovarač utiče na Boga?

Da li šefa’at znači da zagovarač utiče na Boga? Ova dilema tiče se pitanja ispravnosti načela šefaata jer u skladu s njom zagovaranje podrazumijeva…

Da li šefa'at znači da se nekom ipak prosrećilo?

Da li šefa’at znači da se nekom ipak prosrećilo? Sljedećim prigovorom i pitanjem želi se dati do znanja da uticaj šefaata u spasenju od kazne znači…

Da li šefa'at znači da je zagovarač milostiviji od Boga?

Da li šefa’at znači da je zagovarač milostiviji od Boga? Nameće se pitanje i dilema da li šefa’at podrazumijeva da su oni koji zagovaraju i koji…

Da li šefa'at dovodi u pitanje Božiju pravdu?

Da li šefa’at dovodi u pitanje Božiju pravdu? Sljedeći prigovor ogleda se u tome da ukoliko je Božija presuda da grješnici trebaju biti kažnjeni rezultat…

Da li šefa'at dovodi do promjene Božijeg zakona?

Da li šefa’at dovodi do promjene Božijeg zakona? Uzvišeni Allah slijeđenje šejtana čini uzrokom koji rezultira džehennemskom kaznom, kao što je u 42.…

Da li obećanje zagovorništva daje smjelost griješnicima?

Da li obećanje zagovorništva daje smjelost griješnicima? Obećanje šefaata uzrokuje da se ljudi osmjele i postanu drski kada je riječ o činjenju grijeha i…

Da li Bog od nas traži da u svakom trenutku učimo dovu?

Pitanje: Da li Bog od nas traži da u svakom trenutku učimo dovu obzirom da su prenesene dove za svaki dio dana? Odgovor: Iako se u zbirkama dova prenose dove za…

Zašto se plašimo smrti?

Pitanje: Zašto se plašimo smrti? Odgovor: Vozač na putu se plaši u nekoliko situacija; kada nema dovoljno benzina, kada ima sa sobom nedozvoljenu robu, kada…

Kako možemo stvari (zbilje) vidjeti onakvim kakve i jesu?

Pitanje: Kako možemo stvari (zbilje) vidjeti onakvim kakve i jesu? Odgovor: Časni Kur’an kaže: I Allaha se bojte, i Allah će vas naučiti! (Bekare, 282)…

Kakvu ulogu ima vjera u Boga u čovjekovom životu?

Pitanje: Kakvu ulogu ima vjera u Boga u čovjekovom životu? Odgovor: Zamislite da ste ušli u kuću za koju znate da nema vlasnika, da vas niko neće pitati za…

Zašto je Bog stvorio postojeći svijet?

Pitanje: Zašto je Bog stvorio postojeći svijet i stvorenja na njemu, uključujući i čovjeka? Odgovor: Ukoliko bi jedan učen i pametan čovjek rekao nešto lijepo…

Kako nakon smrti Poslanik može koristiti vjerniku?

Pitanje: Poslanik u hadisu kaže: “Kada čovjek umre prekidaju se dobra djela osim iz tri stvari. Trajne milostinje, korisnog znanja i dobrog djeteta koje će…

Sloboda i pitanje sreće i nesreće u biti

Pitanje: Ukoliko je čovjek stvarno stvoren slobodnim i u njegovim odlukama i željama nema sile i pritiska, pa šta se onda misli pod njegovom srećom i nesrećom…

Zakon privlačenja umom?

Pitanje: Čuje se kako učeni ljudi govore o tome da um (podsvijest) ima moć da fokusiranjem na ono što se voli može omogućiti da se do toga stigne, čak preporučuju…

Prizivanje džina

Pitanje: Da li je istina to što kažu da prizivaju džine i kako na to gleda šerijat? Odgovor: Iako je prizivanje džina moguće ali šerijatski je zabranjeno,…

Kontakt s džinima

Pitanje: Da li je moguće da čovjek uspostavi kontakt s džinom, jer ne pripadaju istom svijetu? Da li je šerijatski gledano problem da se čovjek obrati ljudima…

Loading