Scroll to top
Podijeli

Pitanja i odgovori

Bezgrešnost Ehli bejta

Bezgrešnost Ehli bejta

Koja je najizraženija odlika Ehli bejta? Bezgrešnost je najizraženija odlika Ehli bejta u najužem značenju. Ova se odlika izvodi iz časnog ajeta o čišćenju…

Da li Bog od nas traži da u svakom trenutku učimo dovu?

Pitanje: Da li Bog od nas traži da u svakom trenutku učimo dovu obzirom da su prenesene dove za svaki dio dana? Odgovor: Iako se u zbirkama dova prenose dove za…

Da li je “sapiranje krvi krvlju” ispravna i učinkovita logika?

Da li je “sapiranje krvi krvlju” ispravna i učinkovita logika?

Da li je “sapiranje krvi krvlju” ispravna i učinkovita logika? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ…

Da li obećanje zagovorništva daje smjelost griješnicima?

Da li obećanje zagovorništva daje smjelost griješnicima? Obećanje šefaata uzrokuje da se ljudi osmjele i postanu drski kada je riječ o činjenju grijeha i…

Da li ovdje postoji kolizija?

Da li ovdje postoji kolizija?   Postavlja se pitanje da li postoji veza između kur’anskih riječi: Od Tebe pomoć tražimo, i: Tražite pomoć u strpljivosti…

Da li šefa'at dovodi do promjene Božijeg zakona?

Da li šefa’at dovodi do promjene Božijeg zakona? Uzvišeni Allah slijeđenje šejtana čini uzrokom koji rezultira džehennemskom kaznom, kao što je u 42.…

Da li šefa'at dovodi u pitanje Božiju pravdu?

Da li šefa’at dovodi u pitanje Božiju pravdu? Sljedeći prigovor ogleda se u tome da ukoliko je Božija presuda da grješnici trebaju biti kažnjeni rezultat…

Da li šefa'at znači da je zagovarač milostiviji od Boga?

Da li šefa’at znači da je zagovarač milostiviji od Boga? Nameće se pitanje i dilema da li šefa’at podrazumijeva da su oni koji zagovaraju i koji…

Da li šefa'at znači da se nekom ipak posrećilo?

Da li šefa’at znači da se nekom ipak posrećilo? Sljedećim prigovorom i pitanjem želi se dati do znanja da uticaj šefaata u spasenju od kazne znači uticaj…

Da li šefa'at znači da zagovarač utiče na Boga?

Da li šefa’at znači da zagovarač utiče na Boga? Ova dilema tiče se pitanja ispravnosti načela šefaata jer u skladu s njom zagovaranje podrazumijeva…

Ehli bejt u Kur'anu

Ehli bejt u Kur'anu

U koliko se ajeta koristi riječ Ehli bejt u Kur’anu?   Riječ ehli bejt se u Kur’anu koristi u tri ajeta: U 73. ajetu sure Hud koji je vezan za…

Ehli bejt u predajama

Ehli bejt u predajama

U koliko značenja je riječ Ehli bejt korištena u hadisima? Riječ ehli bejt je u Poslanikovim, s.a.v.a., hadisima korištena u četiri različita značenja koja…

Kako je tekao put zabrane kamate u Kur'anu?

Kako je tekao put zabrane kamate u Kur'anu?

Kako je tekao put zabrane kamate u Kur’anu? Prvi ajet o ovom pitanju objavljen je u Meki: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّ‌بًا لِّيَرْ‌بُوَ…

Kako možemo stvari (zbilje) vidjeti onakvim kakve i jesu?

Pitanje: Kako možemo stvari (zbilje) vidjeti onakvim kakve i jesu? Odgovor: Časni Kur’an kaže: I Allaha se bojte, i Allah će vas naučiti! (Bekare, 282)…

Kako nakon smrti Poslanik može koristiti vjerniku?

Pitanje: Poslanik u hadisu kaže: “Kada čovjek umre prekidaju se dobra djela osim iz tri stvari. Trajne milostinje, korisnog znanja i dobrog djeteta koje će…

Kakvu ulogu ima vjera u Boga u čovjekovom životu?

Pitanje: Kakvu ulogu ima vjera u Boga u čovjekovom životu? Odgovor: Zamislite da ste ušli u kuću za koju znate da nema vlasnika, da vas niko neće pitati za…