Scroll to top
Podijeli

Velikani

Biografija ajetullaha Misbaha Jazdija

Biografija ajetullaha Misbaha Jazdija

Biografija ajetullaha Misbaha Jazdija Profesor ajetullah Muhammed Teki Misbah Jazdi, rođen je 31.01.1935. godine, ili 25. ševala, 1353. g. po H., u okrilju posve…

Ajetullah allame Muhammed Taki Misbah Jezdi

Ajetullah allame Muhammed Taki Misbah Jezdi

Ajetullah allame Muhammed Taki Misbah Jezdi Muhammed Teki Misbah Jezdi rodio se 1313, hidžretske godine po sunčevom kalendaru u gradu Kavir u Jazdu. On je završio…

ODOŠE BRIŽNI, ODOŠE ONI ŠTO GORJEŠE VELIKIM AŠKOM

ODOŠE BRIŽNI, ODOŠE ONI ŠTO GORJEŠE VELIKIM AŠKOM

ODOŠE BRIŽNI, ODOŠE ONI ŠTO GORJEŠE VELIKIM AŠKOM[1] Govor šehida generala pukovnika Kasima Sulejmanija Bismillahir-rahmanir-rahim. Sva hvala pripada Allahu,…

DŽIHAD, ETIKA, MORAL, POTČINJENOST I VILAJET

DŽIHAD, ETIKA, MORAL, POTČINJENOST I VILAJET

DŽIHAD, ETIKA, MORAL (borbeni žar), POTČINJENOST I VILAJET Govora šehida generala pukovnika Sulejmanija U ratu postoji pet stvari koje predstavljaju osnovnu…

Hadži Kasim kazuje

Hadži Kasim kazuje

Hadži Kasim[1] kazuje Šehid general pukovnik Kasim Sulejmani o sebi govori Ja sam Kasim Sulejmani, vođa sedmog odreda „Sahibu-z-zeman“ koji pripada provinciji…

Ne želimo ništa drugo osim šehadeta

Ne želimo ništa drugo osim šehadeta

Ne želimo ništa drugo osim šehadeta[1] Iz govora šehida generala Kasima Sulejmanija Sjećajući se svih šehida (prisutni plaču), sjećajući se ‘Alija…

General pukovnik Kasim Sulejmani

General pukovnik Kasim Sulejmani

General pukovnik Kasim Sulejmani General šehid Kasim Sulejmani rođen je 11. 3. 1957. godine u planinskom udaljenom selu Kanate Malak, opštine Rabar, provincije…

Učenjak koji je postidjeo engleskog ambasadora

Učenjak koji je postidjeo engleskog ambasadora Nakon završetka Drugog svjetskog rata jedan od pouzdanih ljudi po imenu hadži Mehdi Behbehai je ispred tadašnje…

Milo za drago

Milo za drago

Milo za drago Upitao je: Zašto ste ratovali s Irakom? Rekao je: Nismo ratovali, oni su počeli mi se samo branili.. Nije ni završio, kad našem (iranskom) ambasadoru…

Ideologija i misao Imama Homeinija, ostavljaju biljeg u Svijetu

Ideologija i misao Imama Homeinija, ostavljaju biljeg u Svijetu

Ideologija i misao Imama Homeinija, ostavljaju biljeg u Svijetu Obraćanja na džumi-namazu u Teheranu Jedan je čovjek, sam stupio na poprište; velikom atraktivnošću…

Imam Homeini, manifestacija islamskog buđenja

Imam Homeini, manifestacija islamskog buđenja

Imam Homeini, manifestacija islamskog buđenja Obraćanje lidera islamske revolucije pri susretu sa zvaničnicima i građanima države Logika našega časnog Imama…

Imam Homeini, r.a.

Imam Homeini, r.a.

Imam Homeini, r.a. Imam Homeini, r.a., (1902 – 1989) bio je istaknuti fakih, arif, filozof i političar. Politička dimenzija njegove osebujne ličnosti poznatija…

Uživanje u namazu

Kako uživati u namazu? Kada je marhum Behdžet bio upitan kako ostvariti osjećaj užitka u namazu izbjegavao je odgovor tako što je na prvo pitanje odgovorio:…

Kralj ključeva

Kralj ključeva Prenosi se da je mladić došao kod šejha Husejn Alija Nohodakija Isfahanija i rekao: U mom životu postoje tri katanca, za svaki od njih želim…

Mirza Meliki Tabrizi i njegov prijatelj

Mirza Meliki Tabrizi i njegov prijatelj Nakon što je ovaj učenjak postao jako poznat i nakon što je ostvario je veliki uticaj u društvu, do te mjere da su mu…