Scroll to top
Podijeli

Velikani

Ajetullah allame Muhammed Taki Misbah Jezdi

Ajetullah allame Muhammed Taki Misbah Jezdi

Ajetullah allame Muhammed Taki Misbah Jezdi Muhammed Teki Misbah Jezdi rodio se 1313, hidžretske godine po sunčevom kalendaru u gradu Kavir u Jazdu. On je završio…

Biografija ajetullaha Misbaha Jazdija

Biografija ajetullaha Misbaha Jazdija

Biografija ajetullaha Misbaha Jazdija Profesor ajetullah Muhammed Teki Misbah Jazdi, rođen je 31.01.1935. godine, ili 25. ševala, 1353. g. po H., u okrilju posve…

Buđenje faktora promjene

Buđenje faktora promjene

Buđenje faktora promjene Imam Homeini, r.a. Nastoje probuditi svoje narode onako kako se desila revolucija u Iranu, onako kako je Iran danas spreman na sve. Neka…

DŽIHAD, ETIKA, MORAL, POTČINJENOST I VILAJET

DŽIHAD, ETIKA, MORAL, POTČINJENOST I VILAJET

DŽIHAD, ETIKA, MORAL (borbeni žar), POTČINJENOST I VILAJET Govora šehida generala pukovnika Sulejmanija U ratu postoji pet stvari koje predstavljaju osnovnu…

General pukovnik Kasim Sulejmani

General pukovnik Kasim Sulejmani

General pukovnik Kasim Sulejmani General šehid Kasim Sulejmani rođen je 11. 3. 1957. godine u planinskom udaljenom selu Kanate Malak, opštine Rabar, provincije…

Hadži Kasim kazuje

Hadži Kasim kazuje

Hadži Kasim[1] kazuje Šehid general pukovnik Kasim Sulejmani o sebi govori Ja sam Kasim Sulejmani, vođa sedmog odreda „Sahibu-z-zeman“ koji pripada provinciji…

Ideologija i misao Imama Homeinija, ostavljaju biljeg u Svijetu

Ideologija i misao Imama Homeinija, ostavljaju biljeg u Svijetu

Ideologija i misao Imama Homeinija, ostavljaju biljeg u Svijetu Obraćanja na džumi-namazu u Teheranu Jedan je čovjek, sam stupio na poprište; velikom atraktivnošću…

Imam Homeini, manifestacija islamskog buđenja

Imam Homeini, manifestacija islamskog buđenja

Imam Homeini, manifestacija islamskog buđenja Obraćanje lidera islamske revolucije pri susretu sa zvaničnicima i građanima države Logika našega časnog Imama…

Imam Homeini, r.a.

Imam Homeini, r.a.

Imam Homeini, r.a. Imam Homeini, r.a., (1902 – 1989) bio je istaknuti fakih, arif, filozof i političar. Politička dimenzija njegove osebujne ličnosti poznatija…

Islamska revolucija – nada potlačenih svijeta

Islamska revolucija – nada potlačenih svijeta

Islamska revolucija – nada potlačenih svijeta Imam Homeini, r.a. Vijesti koje nam stalno pristižu iz inostranstva, informacije koj do nas dolaze i koje nam katkad…

Islamsko postupanje prema nemuslimanu

Islamsko postupanje prema nemuslimanu Ajetullah Alevi Borudžerdi, unuk velikog vjerskog učenjaka i autoriteta ajetullaha sejjida Muhammed Husejna Tabatabija Borudžerdija…

Komšija

Komšija Iz života sejjida Muhammed Mehdija Bahru-l-Uluma, r.a. Profesor šehid Motahhari, r.a., je napisao: “Sejjidu Dževadu ‘Amiliju, velikom fakihu…

Kralj ključeva

Kralj ključeva Prenosi se da je mladić došao kod šejha Husejn Alija Nohodakija Isfahanija i rekao: U mom životu postoje tri katanca, za svaki od njih želim…

Milo za drago

Milo za drago

Milo za drago Upitao je: Zašto ste ratovali s Irakom? Rekao je: Nismo ratovali, oni su počeli mi se samo branili.. Nije ni završio, kad našem (iranskom) ambasadoru…

Mirza Meliki Tabrizi i njegov prijatelj

Mirza Meliki Tabrizi i njegov prijatelj Nakon što je ovaj učenjak postao jako poznat i nakon što je ostvario je veliki uticaj u društvu, do te mjere da su mu…