Scroll to top
Podijeli

Etika i duhovnost

Adabi i uvjeti dove

Adabi i uvjeti dove

  Adabi i uvjeti dove Jedan od naših autoriteta za Ebu Abdullaha, a.s., kaže: “Rekao sam mu (Ebu Abdullahu): ‘Postoje dva ajeta u Božijoj knjizi čije…

Allah čezne za dovom Svoga roba

Allah čezne za dovom Svoga roba

Allah čezne za dovom Svoga roba Kad se čovjek dovom obrati Allahu, Allah ga zavoli, a kad se okrene od Allaha, tad ga zamrzi. Allah nekad otegne s odazivom na…

Allahova lijepa imena

A Allah najljepša imena ima, zovite Ga njima! [1] Uzvišeni Allah u hadis kudsiju kaže: Riječ tevhida – la ilahe ila llah- je Moja čvrsta tvrđava pa ko…

Allahova ljubomora

Allahova ljubomora

Allahova ljubomora Uzvišeni Allah voli Svog roba, a jedna od odlika ljubavi jeste i ljubomora. On je tako ljubomoran na srce Svog roba, voli da rob samo Njemu posveti…

Beznačajnost ovog svijeta kod Boga

Beznačajnost ovog svijeta kod Boga

Beznačajnost ovog svijeta kod Boga U objašnjenju bezvrijednosti Ovog svijeta i pokuđenosti privrženosti Ovom svijetu u sljedećoj rečenici Poslanik, s.a.v.a.,…

Blagovremeno obavljanje dužnosti i nezabrinutost za sutra

Blagovremeno obavljanje dužnosti i nezabrinutost za sutra

  “O Ebu Zerre, da li bilo ko od vas očekuje nešto drugo, doli bogatstvo koje će završiti obiješću, ili siromaštvo koje će prouzrokovati zaboravljanje…

Bog je apsolutna stvarnost i izvor egzistencije

Bog je apsolutna stvarnost i izvor egzistencije

Bog je apsolutna stvarnost i izvor egzistencije Čovjek je biće sklono stvarnosti. Čovjekovo novorođenče od prvog sata života, kada traga za majčinim grudima,…

Bogosluženje, sredstvo napretka i uzdizanja za vjernike

Bogosluženje, sredstvo napretka i uzdizanja za vjernike

Bogosluženje, sredstvo napretka i uzdizanja za vjernike Mora se priznati da je dragulj čovječnosti skriven u obožavanju Boga i robovanju Njemu. Čovjek bez robovanja…

Božanski strah i izbjegavanje grijeha

Božanski strah i izbjegavanje grijeha

  Božanski strah i izbjegavanje grijeha U skladu sa onim što je dosad rečeno, jedan od učinaka Božanskog straha za one koji su stigli do visokih duhovnih…

Božija jednoća

Božija jednoća

Božija jednoća   Uzvišeni Gospodar nema nikog Sebi sličnog, nikoga poput Sebe ili sudruga. Zapravo, nemoguće je da Bog ima nekog Sebi sličnog, nekoga poput…

Božija pomoć

Božija pomoć

O vjernici! Ako vi Allaha pomognete, i On će vas pomoći.[1] U zijaretu Imama Husejna učimo: Selam vama pomagačima Božije vjere! Jedna od karakteristika ashaba…

Božija pomoć poslanicima i vjernicima u Kur'anu

Božija pomoć poslanicima i vjernicima u Kur'anu

Mnogo je ajeta koji govore o Božijoj pomoći poslanicima i vjernicima, ali kako primjer ćemo navesti nekolika ajeta kako bi se još više uvjerili u istinitost…

Božija svojstva

Božija svojstva

Božija svojstva Časni Kur’an kaže da je Bog opisan svim svojstvima savršenstva. لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ Njemu pripadaju…

Činioci koji dovode do zatvaranja srca

Činioci koji dovode do zatvaranja srca Islamski tekstovi potvrđuju da su dva činioca zatvaranja srca i prekida veze s Allahom najvažnija: okretanje od Božijih…

Činioci uspinjanja dobrih djela Allahu

Činioci uspinjanja dobrih djela Allahu Postoje određeni činioci uspinjanja djela Allahu, a koji uzdižu djelo tamo gdje se djelo nije u stanju uzdignuti. Ovi…

Čovjek i stizanje do tevhida

Čovjek i stizanje do tevhida

Čovjek i stizanje do jedinstva/tevhida Pitanje stizanja do jedinstva čovjekove postojeće zbilje u psihološkom smislu i u jednom ljudskom i usavršavajućem smjeru,…