Scroll to top
Podijeli

Etika i duhovnost

Posjećivanje mezara

Posjećivanje mezara

Ibn Tejmija prenosi hadise o dopuštenosti posjećivanja mezara Obilje predaja o posjeti mezarima i njihova čuvenost čine suvišnim njihovo navođenje. Ipak, navest…

Dova mijenja sudbinu

Dova mijenja sudbinu

Dova mijenja sudbinu   Sulejmān prenosi sljedeće: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: ‘Sudbinu ne može promijeniti ništa osim dove, niti…

Nevidljivi svijet i Svijet očitog

Nevidljivi svijet i Svijet očitog

Nevidljivi svijet i Svijet očitog     Islamski monoteistički svjetonazor svijet smatra zbirom nevidljivog (gajba) i očitovanog (šehadeta), tj. svijet…

Jedinstvo svijeta

Jedinstvo svijeta

Jedinstvo svijeta Da li je svijet (priroda, tj. prostorna i vremenska stvorenja Božija) u svojoj cjelini zbiljska jedinka? Da li je nužnost tevhida, tj. jednoće…

Iskrenost i potpuna posvećenost Bogu

Iskrenost i potpuna posvećenost Bogu

Iskrenost i potpuna posvećenost Bogu Spoznaja Boga sama po sebi ostavlja trag na cjelokupnu ličnost, duhovno raspoloženje, moral i čovjekova djela. Veličina…

Granice tevhida i širka

Granice tevhida i širka

Granica između tevhida i širka Šta je tačna granica između tevhida i širka, bilo spekulativnog ili praktičnog? Koja vrsta razmišljanja je razmišljanje u…

Širk u obožavanju

Širk u obožavanju

Širk u obožavanju Neki narodi su na razini obožavanja uzimali drvo, kamen, željezo, životinju, zvijezdu, Sunce ili more za predmet obožavanja. Bilo je mnogo…

Širk glede stvaranja Stvoritelja

Širk glede stvaranja Stvoritelja

Širk glede stvaranja Stvoritelja  Neki narodi su smatrali da je Bog bit kojoj ništa nije slično i poznavali su Ga kao jedinstven oslonac svijetu, ali su neki…

Veličina i plemenitost

A ti, o dušo smirena, Vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj![1] Ako neko postane velikog…

Položaji i stepeni mnogoboštva

Položaji i stepeni mnogoboštva

Položaji i stepeni mnogoboštva  Jednako kao što tevhid posjeduje položaje i stepene, mnogoboštvo, također, posjeduje razine te se poređenjem razina tevhida…

Realistička teorija

Realistička teorija

Realistička teorija  Ova teorija smatra da ono što čovjeka dijeli i cijepa u individualnom i društvenom pogledu, te što predstavlja glavni uzrok čovjekovog…

Idealistička teorija

Idealistička teorija Ova teorija razmišlja samo o čovjekovoj psihi i nutrini, čovjekovom odnosu sa njegovom dušom i to smatra temeljem. Ova teorija kaže da…

Čovjek i stizanje do tevhida

Čovjek i stizanje do tevhida

Čovjek i stizanje do jedinstva/tevhida Pitanje stizanja do jedinstva čovjekove postojeće zbilje u psihološkom smislu i u jednom ljudskom i usavršavajućem smjeru,…

Tevhid u ibadetu

Tevhid u ibadetu

Tevhid u ibadetu Tevhid u ibadetu je praktični tevhid i spada u kategoriju bivanja i postajanja. Vrste tevhida u biti, po svojstvima i po djelima tiču se ispravnog…

Tevhid u djelima

Tevhid u djelima

Tevhid u djelima Tevhid u djelima znači shvatanje i spoznaju činjenice da je svijet, sa svim svojim porecima, zakonima, uzrocima i posljedicama, Njegovo djelo,…

Tevhid po svojstvima

Tevhid po svojstvima Tevhid po svojstvima podrazumijeva shvatanje i spoznaju Svete Biti po jednoći istovjetnoj svojstvima i po međusobnoj jednoći svojstava. Tevhid…

Loading