Scroll to top
Podijeli

Adabi

Adabi i uvjeti dove

Adabi i uvjeti dove

  Adabi i uvjeti dove Jedan od naših autoriteta za Ebu Abdullaha, a.s., kaže: “Rekao sam mu (Ebu Abdullahu): ‘Postoje dva ajeta u Božijoj knjizi čije…

Allahova ljubomora

Allahova ljubomora

Allahova ljubomora Uzvišeni Allah voli Svog roba, a jedna od odlika ljubavi jeste i ljubomora. On je tako ljubomoran na srce Svog roba, voli da rob samo Njemu posveti…

Dova je obavijena podrškom i uslišanošću

Dova je obavijena podrškom i uslišanošću Dova je obavijena Božijom milošću s dvije strane: pomoću od strane Allaha i uslišanošću od Allaha Uzvišenog.…

Dova koja je u suprotnosti s općim Božijim zakonima u svemiru i životu

Dova koja je u suprotnosti s općim Božijim zakonima u svemiru i životu Jedan od primjera dove koju ne trebamo upućivati Allahu je dova koja je u suprotnosti…

Dova u dubini noći

Dova u dubini noći Noćna osama ima veliki uticaj na predano obraćanje duše Allahu, kao i na primanje Božije milosti. Ono predano obraćanje Allahu koje čovjek…

Dova u okviru Allahovih zakona

Dova nije izlaženje iz okvira zakona koje je Allah postavio u prirodi, kosmosu, društvu i historiji. Jer, Božiji zakoni ne izmjenjuju se i ne mijenjaju se. Zato…

Dova u trenucima spuštanja Božije milosti

Dovom čovjek priziva Božiju milost. Stoga, najbolje vrijeme za dovu jeste vrijeme spuštanja Božije milosti. Na taj način čovjek biva blizu Božijoj milosti…

Dova za druge i od drugih

Kad se čovjek pred Allahom otvori za svoju braću te kad otkloni ono skriveno neprijateljstvo i nepodnošljivost između sebe i njih, Allah mu otvori mnoga vrata…

Dova za vjernike

Dova za vjernike Ovo je jedan od najvećih zahtjeva dove nakon zahvale i slavljenja Allaha te salavata na Poslanika, na njegovu čeljad, vjerovjesnike i njihove…

Dvije vrijednosti uslišenja dove

Dvije vrijednosti uslišenja dove Uslišenje dove od strane Allaha ima dvije vrijednosti, a ne jednu. Jedna od njih veća je od one druge. Što se manje koristi…

Ispunjenje obećanja Allahu

U Komijevom tefsiru stoji da je Ebu Abdullahu Sadiku, a.s., rečeno: “Uzvišeni Allah kaže: Pozovite Me i Ja ću vam se odazvati![1] a mi Ga dozivamo, ali nam…

Iznošenje potreba pred Uzvišenim Allahom

Uzvišeni Allah dobro zna šta mi hoćemo, šta mi trebamo, i šta mi tražimo, te Ga Njegovo znanje čini neovisnim o našem pitanju, ali Allah Uzvišeni voli da…

Klonjenje od grijeha

Klonjenje od grijeha Među uvjete za Allahov odaziv na dovu spada i klonjenje od grijeha i pokajanje od njih. Jer, suština dove jeste predano obraćanje Allahu,…

Korisno i plodonosno znanje

Korisno i plodonosno znanje

“O Ebu Zerre, kome god se da znanje koje ga ne rasplače, uistinu mu je dato znanje od kojeg nema koristi, jer je Bog u Kur’anu učenjake opisao riječima:…

Lijepo mišljenje o Allahu

Lijepo mišljenje o Allahu Lijepo mišljenje o Allahu ogranak je same spoznaje Allaha. Uzvišeni Allah daruje ljudima u skladu s njihovim lijepim mišljenjem o Njemu…