Scroll to top
Podijeli

Adabi

Posjećivanje mezara

Posjećivanje mezara

Ibn Tejmija prenosi hadise o dopuštenosti posjećivanja mezara Obilje predaja o posjeti mezarima i njihova čuvenost čine suvišnim njihovo navođenje. Ipak, navest…

Granice tevhida i širka

Granice tevhida i širka

Granica između tevhida i širka Šta je tačna granica između tevhida i širka, bilo spekulativnog ili praktičnog? Koja vrsta razmišljanja je razmišljanje u…

Korisno i plodonosno znanje

“O Ebu Zerre, kome god se da znanje koje ga ne rasplače, uistinu mu je dato znanje od kojeg nema koristi, jer je Bog u Kur’anu učenjake opisao riječima:…

Šta to postoji u namazu, što vjernicima pomaže ?

Šta to postoji u namazu, što vjernicima pomaže ?

Šta to postoji u namazu, što vjernicima pomaže? U zbilji i nutrini namaza postoji supstancija koja čuva i jača sabur vjernika i koja pazi na njihovu strpljivost…

Četeresnica Ašure jedan je od svetih dana u islamu

  Na četeresnicu šehadeta Imama Husejna, mir s njim, i šehadeta njegovih vjernih i požrtvovanih pomagača pohvalno je učiniti zijaret Imama Husejna, mir…

Priznanje grijeha

Priznanje grijeha   Treba istaći i da istinsko pokajanje, oprost grijeha i oslobađanje od unutrašnjih pritisaka savjesti iziskuju nekoliko psihičkih i duhovnih…

Dova koja je u suprotnosti s općim Božijim zakonima u svemiru i životu

Dova koja je u suprotnosti s općim Božijim zakonima u svemiru i životu Jedan od primjera dove koju ne trebamo upućivati Allahu je dova koja je u suprotnosti…

Tevessul (traženje posredstvom) Poslanika i njegovog Ehli-bejta

Tevessul (traženje posredstvom) Poslanika i njegovog Ehli-bejta Islamski tekstovi prepuni su potvrda koje upućuju na traženje posredstvom Poslanika, s.a.v.a.,…

Veza između dove i uslišenja

Veza između dove i uslišenja  Svijest o potrebitosti i ovisnosti tajna je putem koje možemo shvatiti vezu između dove i odgovora na nju te razumjeti na koji…

Prepreke koje sprečavaju odaziv

Prepreke koje sprečavaju odaziv Svaki poziv ima svoju vrstu odgovora. To je značenje Božijih riječi: “Pozovite me, Ja ću vam se odazvati!” To je jedno jasno…

Povezanost odaziva s dovom

Povezanost odaziva s dovom Gospodar vaš rekao je: “Pozovite Me, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće ibadet da Mi čine – ući će, sigurno, u…

Salavat

Salavat   Najznačajnija tačka u dovi nakon hvale i veličanja Allaha jeste salavat (blagoslov) na Muhammeda i na čeljad Muhammedovu, predvodnike muslimana.…

Dova za vjernike

Dova za vjernike Ovo je jedan od najvećih zahtjeva dove nakon zahvale i slavljenja Allaha te salavata na Poslanika, na njegovu čeljad, vjerovjesnike i njihove…

Loading