Scroll to top
Podijeli

Adabi

Adabi i uvjeti dove

Adabi i uvjeti dove

  Adabi i uvjeti dove Jedan od naših autoriteta za Ebu Abdullaha, a.s., kaže: “Rekao sam mu (Ebu Abdullahu): ‘Postoje dva ajeta u Božijoj knjizi čije…

Allahova ljubomora

Allahova ljubomora

Allahova ljubomora Uzvišeni Allah voli Svog roba, a jedna od odlika ljubavi jeste i ljubomora. On je tako ljubomoran na srce Svog roba, voli da rob samo Njemu posveti…

Dova je obavijena podrškom i uslišanošću

Dova je obavijena podrškom i uslišanošću Dova je obavijena Božijom milošću s dvije strane: pomoću od strane Allaha i uslišanošću od Allaha Uzvišenog.…

Dova koja je u suprotnosti s općim Božijim zakonima u svemiru i životu

Dova koja je u suprotnosti s općim Božijim zakonima u svemiru i životu Jedan od primjera dove koju ne trebamo upućivati Allahu je dova koja je u suprotnosti…

Dova u dubini noći

Dova u dubini noći Noćna osama ima veliki uticaj na predano obraćanje duše Allahu, kao i na primanje Božije milosti. Ono predano obraćanje Allahu koje čovjek…

Dova u okviru Allahovih zakona

Dova nije izlaženje iz okvira zakona koje je Allah postavio u prirodi, kosmosu, društvu i historiji. Jer, Božiji zakoni ne izmjenjuju se i ne mijenjaju se. Zato…

Dova u trenucima spuštanja Božije milosti

Dovom čovjek priziva Božiju milost. Stoga, najbolje vrijeme za dovu jeste vrijeme spuštanja Božije milosti. Na taj način čovjek biva blizu Božijoj milosti…

Dova za druge i od drugih

Kad se čovjek pred Allahom otvori za svoju braću te kad otkloni ono skriveno neprijateljstvo i nepodnošljivost između sebe i njih, Allah mu otvori mnoga vrata…

Dova za vjernike

Dova za vjernike Ovo je jedan od najvećih zahtjeva dove nakon zahvale i slavljenja Allaha te salavata na Poslanika, na njegovu čeljad, vjerovjesnike i njihove…

Dvije vrijednosti uslišenja dove

Dvije vrijednosti uslišenja dove Uslišenje dove od strane Allaha ima dvije vrijednosti, a ne jednu. Jedna od njih veća je od one druge. Što se manje koristi…

Ispraćaj mjeseca ramazana

Mubarek mjesec ramazan polahko se približava kraju. On je bio drag gost kojeg ne trebamo brzo istjerati iz kuće i udaljiti od sebe. Ako duhovne plodove ovoga mjeseca…

Ispunjenje obećanja Allahu

U Komijevom tefsiru stoji da je Ebu Abdullahu Sadiku, a.s., rečeno: “Uzvišeni Allah kaže: Pozovite Me i Ja ću vam se odazvati![1] a mi Ga dozivamo, ali nam…

Iznošenje potreba pred Uzvišenim Allahom

Uzvišeni Allah dobro zna šta mi hoćemo, šta mi trebamo, i šta mi tražimo, te Ga Njegovo znanje čini neovisnim o našem pitanju, ali Allah Uzvišeni voli da…

Klonjenje od grijeha

Klonjenje od grijeha Među uvjete za Allahov odaziv na dovu spada i klonjenje od grijeha i pokajanje od njih. Jer, suština dove jeste predano obraćanje Allahu,…

Korisno i plodonosno znanje

Korisno i plodonosno znanje

“O Ebu Zerre, kome god se da znanje koje ga ne rasplače, uistinu mu je dato znanje od kojeg nema koristi, jer je Bog u Kur’anu učenjake opisao riječima:…