Scroll to top
Podijeli

Duhovno usavršavanje

Allah čezne za dovom Svoga roba

Allah čezne za dovom Svoga roba

Allah čezne za dovom Svoga roba Kad se čovjek dovom obrati Allahu, Allah ga zavoli, a kad se okrene od Allaha, tad ga zamrzi. Allah nekad otegne s odazivom na…

Činioci uspinjanja dobrih djela Allahu

Činioci uspinjanja dobrih djela Allahu Postoje određeni činioci uspinjanja djela Allahu, a koji uzdižu djelo tamo gdje se djelo nije u stanju uzdignuti. Ovi…

Čovjekova dova za sebe

Čovjekova dova za sebe To je posljednja stanica dove, a ne prva. Zanimljivo je da islam od čovjeka traži da sebe postavi prema dunjalučkom životu i poslovima…

Definicija dove

Definicija dove

Definicija dove Dova je čovjekovo obraćanje Allahu, dž.š., zbog neke svoje potrebe. Pri analizi ove definicije, proizlazi to da se dova svodi na četiri osnove:…

Djelovanje i dova dva su ključa Božije milosti

Djelovanje i dova dva su ključa Božije milosti Uzvišeni Allah dao nam je u ruke dva ključa kojima otvaramo riznice Njegove milosti i kojima tražimo Njegovu…

Do čega nas dovodi post?

Do čega nas dovodi post?

Do čega nas dovodi post? Jedan vid ljepote Kur’ana ogleda se u tome da on sam sebe tumači. Mnogo je primjera lijepog tumačenja jednog ajeta putem drugog…

Dova i el-beda'

Dova i el-beda’ Povodi za uplitanje Božije volje u promjene toka uzroka i događaja mnogobrojni su. U njih spadaju vjerovanje i bogobojaznost. Uzvišeni Allah…

Dova je obavijena podrškom i uslišanošću

Dova je obavijena podrškom i uslišanošću Dova je obavijena Božijom milošću s dvije strane: pomoću od strane Allaha i uslišanošću od Allaha Uzvišenog.…

Dova je suština ibadeta

Dova je suština ibadeta

Dova je suština ibadeta Dova je suština ibadeta i njegov duh, jer svrha stvaranja čovjeka jeste ibadet, a svrha ibadeta jeste povezivanje s Allahom, dok je dova…

Dova kao sredstvo približavanja Bogu

Dova kao sredstvo približavanja Bogu

Dova kao sredstvo približavanja Bogu Dova je, bez sumnje, jedan od ključeva Božije milosti. Uzvišeni kaže: Pozovite Me i Ja ću vam se odazvati![1] kao i Reci:…

Dova koja je u suprotnosti s općim Božijim zakonima u svemiru i životu

Dova koja je u suprotnosti s općim Božijim zakonima u svemiru i životu Jedan od primjera dove koju ne trebamo upućivati Allahu je dova koja je u suprotnosti…

Dova mijenja sudbinu

Dova mijenja sudbinu

Dova mijenja sudbinu   Sulejmān prenosi sljedeće: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: ‘Sudbinu ne može promijeniti ništa osim dove, niti…

Dova suprotna čovjekovoj koristi

Dova suprotna čovjekovoj koristi Jedna od stvari koju čovjek ne treba upućivati u dovi jeste dova suprotna njegovom interesu. S obzirom na okolnost da čovjek…

Dova u dubini noći

Dova u dubini noći Noćna osama ima veliki uticaj na predano obraćanje duše Allahu, kao i na primanje Božije milosti. Ono predano obraćanje Allahu koje čovjek…

Dova u okviru Allahovih zakona

Dova nije izlaženje iz okvira zakona koje je Allah postavio u prirodi, kosmosu, društvu i historiji. Jer, Božiji zakoni ne izmjenjuju se i ne mijenjaju se. Zato…

Dova u trenucima spuštanja Božije milosti

Dovom čovjek priziva Božiju milost. Stoga, najbolje vrijeme za dovu jeste vrijeme spuštanja Božije milosti. Na taj način čovjek biva blizu Božijoj milosti…