Scroll to top
Podijeli

Samospoznaja

Činioci koji dovode do zatvaranja srca

Činioci koji dovode do zatvaranja srca Islamski tekstovi potvrđuju da su dva činioca zatvaranja srca i prekida veze s Allahom najvažnija: okretanje od Božijih…

Dvostruka uloga srca u primanju i davanju

Dvostruka uloga srca u primanju i davanju

Dvostruka uloga srca u primanju i davanju Srce (duhovno) predstavlja uređaj za vezu koji s jedne strane prima i uzima od Allaha, a s druge strane daje. Ono je poput…

Obraćanje Allahu srcem

Obraćanje Allahu srcem

Obraćanje Allahu srcem Ovo je jedan od najznačajnijih uvjeta kako bi dova bila uslišana, jer zbilja dove i jeste u predanom obraćanju Allahu srcem. Kad je čovjekovo…

Predaje o samospoznaji

Predaje o samospoznaji

Predaje o samospoznaji   Kao što smo i  napomenuli, od Čistih Imama, a.s., prenose se zanimljive i potresne predaje koje govore o važnosti samospoznaje,…

Ružne misli i srce

Ružne misli i srce

Ružne misli i srce Iz mnogih  ajeta i predaja lahko se da zaključiti da je ružno mišljenje – u slučaju da dospije do razine uvjerenja srca i povođenja djelovanjem…

Srca koja se međusobno vole prizivaju Božiju milost

Srca koja se međusobno vole prizivaju Božiju milost Od Ebu Abdullaha Sadika, a.s., prenosi se da je rekao: “Kad se vjernici susretnu, pa se rukuju, na njih Bog…

Stanje čežnje i bliskosti u ljubavi

Stanje čežnje i bliskosti u ljubavi Ljubav ima dva vanjska očitovanja: ljubav se nekad pojavljuje u obliku čežnje, a nekad u obliku bliskosti. I jedno i drugo,…

Svjesnost srca

Svjesnost srca

Svjesnost srca Ukoliko smo svjesni činjenice da se srca napaja i da iz njega izlaze plodovi te da postoji sličnost i uzajamna veza između ovog dvoga, onda moramo…