Scroll to top
Podijeli

Islamska vjerovanja

Hoću da budem obožavan kako Ja hoću

Hoću da budem obožavan kako Ja hoću

Razgovor Iblisa s Allahom, dž.š. Od Imama Sadika, a.s., prenosi se sljedeće: “Iblis je rekao: ‘Gospodaru, poštedi me sedžde Ademu – obožavat…

Rezultat vjerovanja u el-beda'

Rezultat vjerovanja u el-beda'

Rezultat vjerovanja u el-beda’   El-beda’ može biti samo u onoj uvjetnoj odredbi – odredbi koja je zadržana, a što se označava imenom Ploče…

El-Beda' - Allahovo aktuelno odlučivanje u stvaranju

El-Beda' - Allahovo aktuelno odlučivanje u stvaranju

El-Beda’ – Allahovo aktuelno odlučivanje u stvaranju S obzirom na derogaciju u (objavljenim) propisima, što je zakonodavna razina (šerijat), te s…

Načelo pravednosti

Načelo pravednosti

Kratak historijat načela pravednosti u islamskoj kulturi Kod šiija je načelo pravednosti jedno od načela vjerovanja. U uvodu knjige Božija pravda rekli smo…

Način Božijeg stvaranja

Načelo sveobuhvatnosti Sljedeća čovjekova greška, koja se javlja usljed poređenja Boga sa njim samim, jeste u tome da čovjek odluči u određeno vrijeme, na…

Mudrost stvaranja

Mudrost stvaranja

Načelo samodostatnosti i savršenstva Biti Božije   Uzvišeni Bog, budući da je apsolutno Nužno postojeći i nije lišen nikakvog savršenstva, ne radi ništa…

Načelo poretka

Načelo poretka

Načelo poretka Milost Božija tj. milost postojanja – koja je obuhvatila cjelokupni svijet – posjeduje poseban poredak. Među bićima i stvorenjima vlada jedna…

Dalekosežna mudrost i Božija pravda

Dalekosežna mudrost i Božija pravda

Dalekosežna mudrost i Božija pravda U vjerskom svjetonazoru razmatra se niz pitanja koja su vezana za odnos svijeta sa Bogom, poput pitanja nastanka i bespočetnosti…

Ovaj i Onaj svijet

Ovaj i Onaj svijet

Ovaj i Onaj svijet Još jedan u nizu stubova islamskog svjetonazora jeste podjela svijeta na Ovaj i Onaj svijet. Ono što smo prethodno govorili o nazivima gajb…

Realistički svjetonazor

Realistički svjetonazor Islam je realistična i zbilji naklonjena vjera. Sama riječ islam znači predanost i pokazatelj je toga da je prvi uvjet bivanja muslimanom…

Islamski svjetonazor

Islamski svjetonazor

Islamski svjetonazor Islamski pogled na svijet je monoteistički. Monoteizam je u islamu predstavljen na najbolji način. Sa stanovišta islama, Bog nema sličnog,…

Monoteistički svjetonazor

Monoteistički svjetonazor

Monoteistički svjetonazor Sva ona svojstva i osobine koji su neophodni za jedan dobar svjetonazor sabrani su u monoteističkom svjetonazoru. Samo monoteistički…

Mjerila dobrog svjetonazora

Mjerila dobrog svjetonazora

Mjerila kojim utvrđujemo koliko je jedan svjetonazor dobar Dobar i uzvišen je onaj svjetonazor koji: prvo, može biti dokazan i argumentiran, drugim riječima,…

Filozofski svjetonazor

Filozofski svjetonazor

Filozofski svjetonazor Iako filozofski svjetonazor nema preciznost i konkretnost naučnog svjetonazora, umjesto toga, s obzirom da se oslanja na niz postulata koji…

Vrste svjetonazora

Vrste svjetonazora

Vrste svjetonazora Pogled na svijet ili spoznaja svijeta, drugim riječima čovjekovo objašnjenje i tumačenje svijeta, općenito se odvija na tri načina, tj.…

Kur’an o razlozima pogrešnog razmišljanja

Kur’an o razlozima pogrešnog razmišljanja

Kur’an o razlozima pogrešnog razmišljanja Časni Kur’an, koji poziva na promišljanje i izvlačenje pouka iz tog promišljanja, koji promišljanje smatra…