Scroll to top
Podijeli

‘Adl – Božija pravednost

Argument Božije pravednosti

Argument Božije pravednosti Kao što smo ukazali, Božija pravda će u skladu s jednim objašnjenjem biti dio Božije mudrosti, a u skladu s drugim objašnjenjem…

Božija pravda

Božija pravda Jedan od primjera suštinske razlike između dva teološka pravca eš‘arija i mu‘tezilija jeste pitanje Božije pravde. Po ovom pitanju, šiijski…

Dalekosežna mudrost i Božija pravda

Dalekosežna mudrost i Božija pravda

Dalekosežna mudrost i Božija pravda U vjerskom svjetonazoru razmatra se niz pitanja koja su vezana za odnos svijeta sa Bogom, poput pitanja nastanka i bespočetnosti…

El-Beda' - Allahovo aktuelno odlučivanje u stvaranju

El-Beda' - Allahovo aktuelno odlučivanje u stvaranju

El-Beda’ – Allahovo aktuelno odlučivanje u stvaranju S obzirom na derogaciju u (objavljenim) propisima, što je zakonodavna razina (šerijat), te s…

Izmjena uvjetovanih predodređenja – beda'

Izmjena uvjetovanih predodređenja – beda’ Nekada se Božije predodređenje i sudbina koriste u značenju Božijeg znanja o potpunosti uvodnih uvjeta i uzroka…

Načelo pravednosti

Načelo pravednosti

Kratak historijat načela pravednosti u islamskoj kulturi Kod šiija je načelo pravednosti jedno od načela vjerovanja. U uvodu knjige Božija pravda rekli smo…

O uzrocima sklonosti determinizmu

O uzrocima sklonosti determinizmu Jednoboštvo u neovisnom vršenju uticaja spada među vrijedne spoznaje, koje igraju veliku ulogu u izgradnji ljudi. Upravo stoga…

Objašnjenje slobodne volje

Objašnjenje slobodne volje Moć donošenja odluke i izbor spadaju u pitanja u koja ne postoji nikakva sumnja i koja svaki čovjek spoznaje tako što ih u sebi pronalazi…

Odnos sudbine i predodređenja i čovjekove slobodne volje

Odnos sudbine i predodređenja i čovjekove slobodne volje Shvatili smo da vjerovanje u Božiju objektivnu sudbinu i predodređenje traži da smatramo kako su sve…

Pojmovi kada i kader – predodređenje i odredba

Pojmovi kada i kader – predodređenje i odredba Riječ kader ima značenje mjere, a riječ takdīr u značenju je odmjeravanja i mjerenja ili pak pravljenja nečega…

Prigovori fatalista na račun slobodne volje

Prigovori fatalista na račun slobodne volje Najvažniji prigovori fatalista su sljedeći: Čovjekova volja nastaje u okolnostima buđenja unutrašnjih sklonosti,…

Rezultat vjerovanja u el-beda'

Rezultat vjerovanja u el-beda'

Rezultat vjerovanja u el-beda’   El-beda’ može biti samo u onoj uvjetnoj odredbi – odredbi koja je zadržana, a što se označava imenom Ploče…

Rješenje nekoliko prigovora na temu Božije pravde

Rješenje nekoliko prigovora na temu Božije pravde Prigovor: Kako se postojeće razlike među stvorenjima, posebno među ljudima, mogu pomiriti sa Božijom pravdom?…

Svojstva djelovanja

Kao što je u prethodnom poglavlju objašnjeno svojstva djelovanja predstavljaju pojmove koji se izvode iz poređenja biti Božije sa Njegovim stvorenjima, uzevši…

Učinci vjerovanja u sudbinu i predodređenje

Učinci vjerovanja u sudbinu i predodređenje Učinci vjerovanja u sudbinu i predodređenje Vjerovanje u sudbinu i predodređenje, pored toga što predstavlja vrijedan…