Scroll to top
Podijeli

Božija pravda

Božija pravda

Božija pravda Jedan od primjera suštinske razlike između dva teološka pravca eš‘arija i mu‘tezilija jeste pitanje Božije pravde. Po ovom pitanju, šiijski…

Dalekosežna mudrost i Božija pravda

Dalekosežna mudrost i Božija pravda

Dalekosežna mudrost i Božija pravda U vjerskom svjetonazoru razmatra se niz pitanja koja su vezana za odnos svijeta sa Bogom, poput pitanja nastanka i bespočetnosti…

Načelo pravednosti

Načelo pravednosti

Kratak historijat načela pravednosti u islamskoj kulturi Kod šiija je načelo pravednosti jedno od načela vjerovanja. U uvodu knjige Božija pravda rekli smo…

Rješenje nekoliko prigovora na temu Božije pravde

Rješenje nekoliko prigovora na temu Božije pravde Prigovor: Kako se postojeće razlike među stvorenjima, posebno među ljudima, mogu pomiriti sa Božijom pravdom?…

Svojstva djelovanja

Kao što je u prethodnom poglavlju objašnjeno svojstva djelovanja predstavljaju pojmove koji se izvode iz poređenja biti Božije sa Njegovim stvorenjima, uzevši…