Scroll to top
Podijeli

Predodređenje i odredba

Šta nam je potrebno za noć Kadra?

Za noć Kadra nam je najvažnije da imamo spremno srce, a to je srce koje posjeduje sljedeće karakteristike: Srce koje nema u sebi zlobe  Srce koje je ispunjeno…

Učinci vjerovanja u sudbinu i predodređenje

Učinci vjerovanja u sudbinu i predodređenje Učinci vjerovanja u sudbinu i predodređenje Vjerovanje u sudbinu i predodređenje, pored toga što predstavlja vrijedan…

Pojmovi kada i kader – predodređenje i odredba

Pojmovi kada i kader – predodređenje i odredba Riječ kader ima značenje mjere, a riječ takdīr u značenju je odmjeravanja i mjerenja ili pak pravljenja nečega…

Odnos sudbine i predodređenja i čovjekove slobodne volje

Odnos sudbine i predodređenja i čovjekove slobodne volje Shvatili smo da vjerovanje u Božiju objektivnu sudbinu i predodređenje traži da smatramo kako su sve…