Scroll to top
Podijeli

Imam Mehdi, a.s.

Kako će Imam Mehdi, a.s. upućivati?

Kako će Imam Mehdi, a.s., upućivati?   Mehdi posredstvom svog vilajeta upotpunjuje iman Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “…i ko želi da…

Radosna vijest

Radosna vijest  Neminovnost vladavine pravde Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok se Zemlja ne ispuni nepravdom i neprijateljstvom.…

Imam Mehdi i tajna skrivenosti

Imam Mehdi, alejhi selam Predaje Predaje koje od Poslanika prenose i šiije i sunije u vezi sa hazreti Mehdijem prelaze stepen mutevatira. Predaje koje prenose samo…

Univerzalna Božanska vlast

Univerzalna Božanska vlast Znamo da je osnovna svrha slanja poslanika pripremanje i upotpunjavanje uvjeta za razvoj te slobodno i svjesno usavršavanje ljudi, što…