Scroll to top
Podijeli

Imam Mehdi, a.s.

Imam Mehdi i tajna skrivenosti

Imam Mehdi i tajna skrivenosti

Imam Mehdi, alejhi selam Predaje Predaje koje od Poslanika prenose i šiije i sunije u vezi sa hazreti Mehdijem prelaze stepen mutevatira. Predaje koje prenose samo…

Univerzalna Božanska vlast

Univerzalna Božanska vlast

Univerzalna Božanska vlast Znamo da je osnovna svrha slanja poslanika pripremanje i upotpunjavanje uvjeta za razvoj te slobodno i svjesno usavršavanje ljudi, što…