Scroll to top
Podijeli

Potreba za postojanjem Imama

Neophodnost postojanja Imama

Neophodnost postojanja Imama

Neophodnost postojanja Imama Veliki broj ljudi koji ne gledaju duboko i pažljivo u pitanjima vjerovanja stiče dojam da je razmimoilaženje između šiija i sunija…