Scroll to top
Podijeli

Me’ad – proživljenje

Berzeh

Berzeh Iz kur’anskih ajeta saznajemo da će čovjek nakon smrti, a prije nastupanja Sudnjeg dana, određeno vrijeme provesti u kaburu i Međusvijetu (Berzahu),…

Da li obećanje zagovorništva daje smjelost griješnicima?

Da li obećanje zagovorništva daje smjelost griješnicima? Obećanje šefaata uzrokuje da se ljudi osmjele i postanu drski kada je riječ o činjenju grijeha i…

Da li šefa'at dovodi do promjene Božijeg zakona?

Da li šefa’at dovodi do promjene Božijeg zakona? Uzvišeni Allah slijeđenje šejtana čini uzrokom koji rezultira džehennemskom kaznom, kao što je u 42.…

Da li šefa'at dovodi u pitanje Božiju pravdu?

Da li šefa’at dovodi u pitanje Božiju pravdu? Sljedeći prigovor ogleda se u tome da ukoliko je Božija presuda da grješnici trebaju biti kažnjeni rezultat…

Da li šefa'at znači da je zagovarač milostiviji od Boga?

Da li šefa’at znači da je zagovarač milostiviji od Boga? Nameće se pitanje i dilema da li šefa’at podrazumijeva da su oni koji zagovaraju i koji…

Da li šefa'at znači da se nekom ipak posrećilo?

Da li šefa’at znači da se nekom ipak posrećilo? Sljedećim prigovorom i pitanjem želi se dati do znanja da uticaj šefaata u spasenju od kazne znači uticaj…

Da li šefa'at znači da zagovarač utiče na Boga?

Da li šefa’at znači da zagovarač utiče na Boga? Ova dilema tiče se pitanja ispravnosti načela šefaata jer u skladu s njom zagovaranje podrazumijeva…

Džennet

Džennet U Džennetu postoje prostrane bašče čija širina je poput Nebesa i Zemlje. U njima postoji najrazličitije drveće, sa svim vrstama zrelog voća nadohvat…

Hoću da budem obožavan kako Ja hoću

Hoću da budem obožavan kako Ja hoću

Razgovor Iblisa s Allahom, dž.š. Od Imama Sadika, a.s., prenosi se sljedeće: “Iblis je rekao: ‘Gospodaru, poštedi me sedžde Ademu – obožavat…

Neopozivo Božije obećanje

Neopozivo Božije obećanje Časni Kur’an događanje Sudnjeg dana i proživljenje svih ljudi na Budućem svijetu smatra nesumnjivom činjenicom. On kaže: Zaista…

Neprihvatanje vjerovanja i pokajanja na samrti

Neprihvatanje vjerovanja i pokajanja na samrti Nevjernici i grješnici u trenutku kada nastupi smrt i kada izgube nadu u ovosvjetski život pokaju se zbog načina…

Opis nekih patnji u Džehennemu

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., Ebu Zerru opisuje neke džehennemske kazne. Ukoliko bi se sasvim mali dio njih pojavio na Ovom svijetu, imao bi užasne i štetne posljedice.…

Ovaj i Onaj svijet

Ovaj i Onaj svijet

Ovaj i Onaj svijet Još jedan u nizu stubova islamskog svjetonazora jeste podjela svijeta na Ovaj i Onaj svijet. Ono što smo prethodno govorili o nazivima gajb…

Ovaj svijet je njiva Budućeg svijeta

Ovaj svijet je njiva Budućeg svijeta Stigao je red da se posvetimo odnosu između ovosvjetskog i onosvjetskog života i da objasnimo kakva vrsta veza među njima…