Scroll to top
Podijeli

Nagrada i kazna

Hoću da budem obožavan kako Ja hoću

Hoću da budem obožavan kako Ja hoću

Razgovor Iblisa s Allahom, dž.š. Od Imama Sadika, a.s., prenosi se sljedeće: “Iblis je rekao: ‘Gospodaru, poštedi me sedžde Ademu – obožavat…

Pojava Božije vlasti i dokidanje uzroka i srodstava

Pojava Božije vlasti i dokidanje uzroka i srodstava U tom svijetu istine će se pojaviti i vlast Božija će biti potpuno vidljiva. Stvorenja će biti u takvom…