Scroll to top
Podijeli

Sudnji Dan

Najveći povod žaljenja učenjaka na sudnjem danu

“O Ebu Zerre, na Sudnjem danu jedna skupina stanovnika Dženneta bit će iznad skupine stanovnika Džehennema i upitat će ih: ‘Šta je vas uvelo u Vatru, a…

Stanja pred Sudnji dan

Stanja pred Sudnji dan Iz časnoga Kur’ana saznajemo da se nastupanje Vječnog svijeta ne ogleda samo u proživljenju ljudi, već poredak koji vlada na Ovom svijetu…