Scroll to top
Podijeli

Sudnji Dan

Stanja pred Sudnji dan

Stanja pred Sudnji dan Iz časnoga Kur’ana saznajemo da se nastupanje Vječnog svijeta ne ogleda samo u proživljenju ljudi, već poredak koji vlada na Ovom svijetu…