Scroll to top
Podijeli

Nubuvveh – vjerovjesništvo

Bezgriješnost poslanika

Bezgriješnost poslanika S obzirom na činjenicu da se obični ljudi ne mogu neposredno koristiti ovom vrstom spoznaje niti imaju spremnost ni dostojnost da prihvate…

Bezgrješnost

Bezgrješnost Jedna od odlika poslanika je bezgrješnost. Bezgrješnost podrazumijeva sačuvanost od grijeha i grešaka, tj. poslanici ne podliježu prohtjevima…

Bog u Kur'anu

Bog u Kur’anu Ukazat ćemo samo na jednu od navedenih tema spomenutih u Kur’anu. A to je Bog i Njegova veza sa svijetom i čovjekom. Ako uzmemo u obzir…

Božanske nadnaravnosti

Božanske nadnaravnosti

Božanske nadnaravnosti Nadnaravne pojave moguće je podijeliti u dvije opće skupine. Jednu čine pojave koje nemaju obične, poznate uzroke, ali ipak ti neuobičajeni…

Broj poslanika

Broj poslanika Čovjekov razum nema načina da odredi broj poslanika i nebeskih knjiga. Dokazivanje ove vrste pitanja moguće je jedino putem dokaza iz svetih tekstova.…

Cilj vjerovjesništva i slanja poslanika

Cilj vjerovjesništva i slanja poslanika   Donekle je postala jasna uloga poslanikā u razvoju historije. Sada se razmatra drugo pitanje, a to je: koji je glavni…

Donosilac Kur’ana nije nikada pisao svojom rukom

Donosilac Kur’ana nije nikada pisao svojom rukom Kur’an časni je knjiga koja, iako nije obimna, sadrži različite vrste pouka, znanja, propisa i odredbi kako…

Historijska uloga poslanika

Historijska uloga poslanika Da li su poslanici imali pozitivnu ili negativnu ulogu u kretanjima historije ili uopće nisu imali nikakvu ulogu? Ako su imali neku…

Iskrenost namjere

Iskrenost namjere   Poslanici, budući da imaju božansku podršku i nikada ne zaboravljaju da im je obaveza misije data od strane Boga i da rade posao za koji…

Izgradnja čovjeka

Izgradnja čovjeka  Poslanici pokreću i uređuju ljudske snage. Sve njihovo zalaganje je usmjereno isključivo u pravcu izgradnje kako pojedinca, tako i ljudske…

Konačna mudžiza

Konačna mudžiza

Konačna mudžiza Kur’an Časni je vječna mudžiza posljednjeg Božijeg poslanika. Polje na kojem su prethodni poslanici – poput Ibrahima, Musaa i Isaa,…

Kritički osvrt na Lahorijevo objašnjenje filozofije okončanja Vjerovjesništva

Kritički osvrt na Lahorijevo objašnjenje filozofije okončanja Vjerovjesništva   Prvi prigovor koji se može uputiti je taj da, ako je ovaj način razmišljanja…

Kur'an

Kur’an Kur’an je naša nebeska Knjiga i vječna mudžiza našeg Poslanika. Ova Knjiga je tokom dvadeset i tri godine postepeno spuštana Poslaniku. Časni…

Kur'anske teme

Kur’anske teme   Teme o kojima govori Kur’an su mnogobrojne i ne mogu se pojedinačno nabrojati, ali letimičnim pogledom do izražaja dolaze sljedeće…

Kur'anski izrazi

Kur’anski izrazi Stil kojim je pisan Kur’an nije ni poetski ni prozni. Ne možemo ga nazvati poezijom, jer se ne rimuje. Pored toga, poeziju obično…