Scroll to top
Podijeli

Cilj slanja vjerovjesnika i

Cilj vjerovjesništva i slanja poslanika

Cilj vjerovjesništva i slanja poslanika   Donekle je postala jasna uloga poslanikā u razvoju historije. Sada se razmatra drugo pitanje, a to je: koji je glavni…

Historijska uloga poslanika

Historijska uloga poslanika Da li su poslanici imali pozitivnu ili negativnu ulogu u kretanjima historije ili uopće nisu imali nikakvu ulogu? Ako su imali neku…

Izgradnja čovjeka

Izgradnja čovjeka  Poslanici pokreću i uređuju ljudske snage. Sve njihovo zalaganje je usmjereno isključivo u pravcu izgradnje kako pojedinca, tako i ljudske…

Razlozi obnavljanja Vjerovjesništva

Razlozi obnavljanja Vjerovjesništva   Iako se Vjerovjesništvo javljalo kao jedan neprekidan tok i Božija poruka, odnosno, vjera je uvijek bila samo jedna,…

Uticaj poslaničkih učenja u razvoju historije

Uticaj poslaničkih učenja u razvoju historije   Poduka i odgoj Poduka i odgoj u prošlosti su imali vjerski poticaj. Vjerski poticaj je bio pomagač i podrška…