Scroll to top
Podijeli

Kur’an

Bog u Kur'anu

Bog u Kur’anu Ukazat ćemo samo na jednu od navedenih tema spomenutih u Kur’anu. A to je Bog i Njegova veza sa svijetom i čovjekom. Ako uzmemo u obzir…

Donosilac Kur’ana nije nikada pisao svojom rukom

Donosilac Kur’ana nije nikada pisao svojom rukom Kur’an časni je knjiga koja, iako nije obimna, sadrži različite vrste pouka, znanja, propisa i odredbi kako…

Kur'an

Kur’an Kur’an je naša nebeska Knjiga i vječna mudžiza našeg Poslanika. Ova Knjiga je tokom dvadeset i tri godine postepeno spuštana Poslaniku. Časni…

Kur'anske teme

Kur’anske teme   Teme o kojima govori Kur’an su mnogobrojne i ne mogu se pojedinačno nabrojati, ali letimičnim pogledom do izražaja dolaze sljedeće…

Kur'anski izrazi

Kur’anski izrazi Stil kojim je pisan Kur’an nije ni poetski ni prozni. Ne možemo ga nazvati poezijom, jer se ne rimuje. Pored toga, poeziju obično…

Povezanost čovjeka sa Bogom

Povezanost čovjeka sa Bogom Kur’an niže najljepše izraze o povezanosti čovjeka s Bogom. Bog, kojeg predstavlja Kur’an, za razliku od Boga kojeg predstavlja…

Velika revnost muslimana u izučavanju Kur'ana

Velika revnost muslimana u izučavanju Kur’ana   Muslimani su u svakom vremenu, u skladu sa svojim intelektualnim i praktičnim mogućnostima, potaknuti…