Scroll to top
Podijeli

Tevhid – monoteizam

Božija imena i svojstva

Božija imena i svojstva Veliki broj filozofskih dokaza potvrđuje postojanje bića opisanog kao nužno postojeće biće. A dodavanjem drugih dokaza utvrđuju se…

Božija imena i svojstva

Veliki broj filozofskih dokaza potvrđuje postojanje bića opisanog kao nužno postojeće biće. A dodavanjem drugih dokaza utvrđuju se njegovi potvrdni i odrični…

Da li ovdje postoji kolizija?

Da li ovdje postoji kolizija?   Postavlja se pitanje da li postoji veza između kur’anskih riječi: Od Tebe pomoć tražimo, i: Tražite pomoć u strpljivosti…

Djelatna svojstva – Božija volja, mudrost, govor, istinitost govora

Djelatna svojstva – Božija volja, mudrost, govor, istinitost govora Volja Riječ volja pri uobičajenoj upotrebi nosi najmanje dva značenja. Jedno je voljeti…

Dokazivanje postojanja Boga

Dokazivanje postojanja Boga Filozofi i teolozi iznose veliki broj dokaza o postojanju Božijem, koji su spomenuti u filozofskim i teološkim knjigama. Između svega…

Mjerilo ispravnosti svjetonazora

Šehid Mutahari tretirajući ovo pitanje, navodi nekoliko mjerila koja su dobar pokazatelj na tragu određivanja ispravnosti jednog svjetonazora. Po njegovom mišljenju…

Neophodnost spoznaje Boga

Temelj vjere predstavlja vjerovanje u Božije postojanje. Ujedno osnovna razlika između teističkog i materijalističkog svjetonazora jeste upravo u postojanju…

Posredništvo i djelatni tevhid

Posredništvo i djelatni tevhid Rekli smo da je učinak djelatnog tevhīda taj da čovjek nikoga i ništa ne smatra dostojnim ni zaslužnim da bude obožavano, osim…

Razlozi zastranjenja i borba protiv njih

Razlozi zastranjenja i borba protiv njih Ukazali smo da se svjetonazori mogu podijeliti u dvije općenite kategorije: teističke i materijalističke svjetonazore.…

Svojstva Božije biti

Svojstva Božije biti   Saznali smo da Uzvišeni Bog, kao uzrok koji dariva egzistentnost Kreaciji, ima sva egzistencijalna savršenstva i svako savršenstvo…

Svojstva Božije biti

Saznali smo da Uzvišeni Bog, kao uzrok koji dariva egzistentnost Kreaciji, ima sva egzistencijalna savršenstva i svako savršenstvo koje se može naći pri egzistentima…

Svojstva djelovanja

Svojstva djelovanja Kao što je u prethodnom poglavlju objašnjeno svojstva djelovanja predstavljaju pojmove koji se izvode iz poređenja biti Božije sa Njegovim…

Tevhid

Dokazivanje postojanja Boga Filozofi i teolozi iznose veliki broj dokaza o postojanju Božijem, koji su spomenuti u filozofskim i teološkim knjigama. Između svega…

Učinak djelatnog tevhida

Učinak djelatnog tevhida Učinak djelatnog tevhīda je taj da čovjek nikoga i ništa ne smatra dostojnim ni zaslužnim da bude obožavano, osim Allaha, jer kako…

Značenja i stepeni Božije jednoće - Tevhida

Značenja i stepeni Božije jednoće – Tevhida Etimološko značenje riječi tevhīd jeste držati jednim, smatrati jedinim. U teološkoj, filozofskoj, etičkoj…