Scroll to top
Podijeli
Yurtdışı Yatırım

Historija Kur’ana

Misao o sakupljanju Kur'ana

Misao o sakupljanju Kur'ana

Misao o sakupljanju Kur’ana Pitanje sakupljanja Kur’ana u jednu zbirku jedno je od onih pitanja za kojima posežu oni koji tvrde da je u Kur’anu…

Dopuštanje učenja sura na namazu

Dopuštanje učenja sura na namazu

Dopuštanje učenja sura na namazu dokaz da nema preinake Sljedeći dokaz da u Kur’anu nije bilo preinake je to što su Imami Ehlul-bejta, a.s., naređivali…

Hadisi o sakupljanju Kur'ana u suprotnosti su i s razumom

Hadisi o sakupljanju Kur'ana u suprotnosti su i s razumom

Hadisi o sakupljanju Kur’ana u suprotnosti su i s razumom Ove predaje u suprotnosti su i sa sudom razuma. Naime, veličanstvenost Kur’ana u sebi samom…

Oprečnost hadisa o sakupljanju Kur'ana s Kur'anom

Oprečnost hadisa o sakupljanju Kur'ana s Kur'anom

Oprečnost hadisa o sakupljanju Kur’ana s Kur’anom Ove predaje oprečne su i Kur’anu jer mnogi kur’anski ajeti govore o tome da su sure Kur’ana…

Međusobna oprečnost predaja o sakupljanju Kur'ana

Međusobna oprečnost predaja o sakupljanju Kur'ana

Međusobna oprečnost predaja o sakupljanju Kur’ana Ove predaje oprečne su, što ukazuje na to da je kur’an bio sakupljen i zapisan još u vrijeme Božijeg…

Proturječnost predaja o sakupljanju Kur'ana

Proturječnost predaja o sakupljanju Kur'ana

Proturječnost predaja o sakupljanju Kur’ana   Pod naslovom  Misao o sakupljanju Kur’ana naveli smo najmjerodavnije predaje o načinu sakupljanja…

Predaje koje govore o preinačavanju Kur'ana

Predaje koje govore o preinačavanju Kur'ana

Predaje koje govore o preinačavanju Kur’ana Sad trebamo ispitati sadržaje ovih predaja te objasniti da one ne kazuju isto, da ih ima više vrsta. Stoga ovakvo…

Sumnje onih koji tvrde da je u Kur'anu bilo preinačavanja

Sumnje onih koji tvrde da je u Kur'anu bilo preinačavanja

Sumnje onih koji tvrde da je u Kur’anu bilo preinačavanja Ovdje imamo i neke sumnje koje raspiruju propagatori preinake, pa se i s njima moramo pozabaviti…

Optužbe da su halife vršile preinačavanje Kur'ana

Optužbe da su halife vršile preinačavanje Kur'ana

Optužbe da su halife vršile preinačavanje Kur’ana Sljedeći dokaz tiče se toga da onaj ko tvrdi da je u Kur’anu bilo preinake mora ustanoviti ili…

Preinaka Kur'ana i sunnet

Preinaka Kur'ana i sunnet

Preinaka Kur’ana i sunnet Treći dokaz jesu predaje o „sekalejnu“ – dvije teške stvari koje je Vjerovjesnik, s.a.v.a., ostavio iza sebe u svom ummetu…

Preinaka i Kur'an

Preinaka i Kur'an

Preinaka i Kur’an   Istina je, nakon svega ovog, to da preinake “u smislu u kojem o tome postoji razmimoilaženje” uopće nije bilo u Kur’anu,…

Dokidanje učenja (nesh)

Dokidanje učenja (nesh)

Dokidanje učenja (nesh) Većina sunijskih učenjaka spominje da je učenje nekih dijelova Kur’ana dokinuto, što temelje na predajama prema kojima su ti dijelovi…

Stav muslimana o preinaci

Stav muslimana o preinaci

Stav muslimana o preinaci Muslimani vjeruju da u Kur’anu nije bilo nikakve preinake te da je Kur’an koji imamo u svojim rukama cijeli Kur’an, objavljen…

Kur'an je zaštićen od preinake

Kur'an je zaštićen od preinake

Kur’an je zaštićen od preinake Prije negoli se upustimo u ovu temu, držimo uputnim najprije kazati nešto o stvarima koje su u uskoj vezi s onim što želimo…

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort