Scroll to top
Podijeli

Historija Kur’ana

Dokidanje učenja (nesh)

Dokidanje učenja (nesh)

Dokidanje učenja (nesh) Većina sunijskih učenjaka spominje da je učenje nekih dijelova Kur’ana dokinuto, što temelje na predajama prema kojima su ti dijelovi…

Dopuštanje učenja sura na namazu

Dopuštanje učenja sura na namazu

Dopuštanje učenja sura na namazu dokaz da nema preinake Sljedeći dokaz da u Kur’anu nije bilo preinake je to što su Imami Ehlul-bejta, a.s., naređivali…

Hadisi o sakupljanju Kur'ana u suprotnosti su i s razumom

Hadisi o sakupljanju Kur'ana u suprotnosti su i s razumom

Hadisi o sakupljanju Kur’ana u suprotnosti su i s razumom Ove predaje u suprotnosti su i sa sudom razuma. Naime, veličanstvenost Kur’ana u sebi samom…

Kur'an je zaštićen od preinake

Kur'an je zaštićen od preinake

Kur’an je zaštićen od preinake Prije negoli se upustimo u ovu temu, držimo uputnim najprije kazati nešto o stvarima koje su u uskoj vezi s onim što želimo…

Kur'an poslije Poslanikove smrti

Kur'an poslije Poslanikove smrti

Nakon Poslanikove smrti, Alija, mir s njime, koji je prema Poslanikovoj naredbi poučavao ljude Kur’anu u svojoj kući[1] počeo je sakupljati Kur’an…

Međusobna oprečnost predaja o sakupljanju Kur'ana

Međusobna oprečnost predaja o sakupljanju Kur'ana

Međusobna oprečnost predaja o sakupljanju Kur’ana Ove predaje oprečne su, što ukazuje na to da je kur’an bio sakupljen i zapisan još u vrijeme Božijeg…

Misao o sakupljanju Kur'ana

Misao o sakupljanju Kur'ana

Misao o sakupljanju Kur’ana Pitanje sakupljanja Kur’ana u jednu zbirku jedno je od onih pitanja za kojima posežu oni koji tvrde da je u Kur’anu…

Oprečnost hadisa o sakupljanju Kur'ana s Kur'anom

Oprečnost hadisa o sakupljanju Kur'ana s Kur'anom

Oprečnost hadisa o sakupljanju Kur’ana s Kur’anom Ove predaje oprečne su i Kur’anu jer mnogi kur’anski ajeti govore o tome da su sure Kur’ana…

Optužbe da su halife vršile preinačavanje Kur'ana

Optužbe da su halife vršile preinačavanje Kur'ana

Optužbe da su halife vršile preinačavanje Kur’ana Sljedeći dokaz tiče se toga da onaj ko tvrdi da je u Kur’anu bilo preinake mora ustanoviti ili…

Predaje koje govore o preinačavanju Kur'ana

Predaje koje govore o preinačavanju Kur'ana

Predaje koje govore o preinačavanju Kur’ana Sad trebamo ispitati sadržaje ovih predaja te objasniti da one ne kazuju isto, da ih ima više vrsta. Stoga ovakvo…

Preinaka i Kur'an

Preinaka i Kur'an

Preinaka i Kur’an   Istina je, nakon svega ovog, to da preinake “u smislu u kojem o tome postoji razmimoilaženje” uopće nije bilo u Kur’anu,…

Preinaka Kur'ana i sunnet

Preinaka Kur'ana i sunnet

Preinaka Kur’ana i sunnet Treći dokaz jesu predaje o „sekalejnu“ – dvije teške stvari koje je Vjerovjesnik, s.a.v.a., ostavio iza sebe u svom ummetu…

Proturječnost predaja o sakupljanju Kur'ana

Proturječnost predaja o sakupljanju Kur'ana

Proturječnost predaja o sakupljanju Kur’ana   Pod naslovom  Misao o sakupljanju Kur’ana naveli smo najmjerodavnije predaje o načinu sakupljanja…

Sačuvanost Kur'ana od iskrivljenja

Sačuvanost Kur'ana od iskrivljenja

Sačuvanost Kur’ana od iskrivljenja Kao što smo već kazali, dokaz neophodnosti slanja poslanika nameće potrebu da Božije poruke očuvane i netaknute stignu…