Scroll to top
Podijeli

Historija Kur’ana

Sačuvanost Kur'ana od iskrivljenja

Sačuvanost Kur’ana od iskrivljenja Kao što smo već kazali, dokaz neophodnosti slanja poslanika nameće potrebu da Božije poruke očuvane i netaknute stignu…

Značenje iskrivljenja

Povijest Kur’ana je sasvim jasna od vremena njegove objave pa do danas. Ajeti i sure su kolali u jeziku muslimana i oni su ih međusobno razmjenjivali. Svi…

Sakupljanje Kur'ana

Izlaganje o sakupljanju Časnoga Kur’ana nužno je iznijeti u dva dijela:   Kur’an prije Poslanikove smrti Kur’an poslije Poslanikove smrti…

Kur'an poslije Poslanikove smrti

Nakon Poslanikove smrti, Alija, mir s njime, koji je prema Poslanikovoj naredbi poučavao ljude Kur’anu u svojoj kući[1] počeo je sakupljati Kur’an…