Scroll to top
Podijeli

Sakupljanje Kur’ana

Hadisi o sakupljanju Kur'ana u suprotnosti su i s razumom

Hadisi o sakupljanju Kur'ana u suprotnosti su i s razumom

Hadisi o sakupljanju Kur’ana u suprotnosti su i s razumom Ove predaje u suprotnosti su i sa sudom razuma. Naime, veličanstvenost Kur’ana u sebi samom…

Kur'an poslije Poslanikove smrti

Kur'an poslije Poslanikove smrti

Nakon Poslanikove smrti, Alija, mir s njime, koji je prema Poslanikovoj naredbi poučavao ljude Kur’anu u svojoj kući[1] počeo je sakupljati Kur’an…

Međusobna oprečnost predaja o sakupljanju Kur'ana

Međusobna oprečnost predaja o sakupljanju Kur'ana

Međusobna oprečnost predaja o sakupljanju Kur’ana Ove predaje oprečne su, što ukazuje na to da je kur’an bio sakupljen i zapisan još u vrijeme Božijeg…

Misao o sakupljanju Kur'ana

Misao o sakupljanju Kur'ana

Misao o sakupljanju Kur’ana Pitanje sakupljanja Kur’ana u jednu zbirku jedno je od onih pitanja za kojima posežu oni koji tvrde da je u Kur’anu…

Oprečnost hadisa o sakupljanju Kur'ana s Kur'anom

Oprečnost hadisa o sakupljanju Kur'ana s Kur'anom

Oprečnost hadisa o sakupljanju Kur’ana s Kur’anom Ove predaje oprečne su i Kur’anu jer mnogi kur’anski ajeti govore o tome da su sure Kur’ana…

Proturječnost predaja o sakupljanju Kur'ana

Proturječnost predaja o sakupljanju Kur'ana

Proturječnost predaja o sakupljanju Kur’ana   Pod naslovom  Misao o sakupljanju Kur’ana naveli smo najmjerodavnije predaje o načinu sakupljanja…

Sakupljanje Kur'ana

Sakupljanje Kur'ana

Sakupljanje Kur’ana Izlaganje o sakupljanju Časnoga Kur’ana nužno je iznijeti u dva dijela:   Kur’an prije Poslanikove smrti Kur’an poslije…