Scroll to top
Podijeli

Kur’anske znanosti

Argumentativna vrijednost kur'anskog izraza

Argumentativna vrijednost kur'anskog izraza

Argumentativna vrijednost kur’anskog izraza   Nema nikakve sumnje da Vjerovjesnik, s.a.v.a., nije izumio neki poseban način kako bi svoje nakane učinio…

Jasni (muhkem) i teže shvatljivi  (mutešabih) ajeti u Kur’anu?

Jasni (muhkem) i teže shvatljivi (mutešabih) ajeti u Kur’anu?

Jasni (muhkem) i teže shvatljivi (mutešabih) ajeti u Kur’anu? U Kur’anu postoje jasni i teže shvatljivi ajeti Allah, dž.š., kaže: (Kur’an) je…

Kako su preneseni kiraeti

Kako su preneseni kiraeti

Vjerodostojnost kiraeta? U tekstu O učačima Kur’ana naznačili smo pojedine stavove u vezi s neupitnošću, odnosno upitnošću potpuno vjerodostojnog prenošenja…

Načini učenja Kur'ana i "sedam harfova"

Načini učenja Kur'ana i "sedam harfova"

Načini učenja Kur’ana i “sedam harfova” Može se pomisliti da “sedam harfova” na kojima je objavljen Kur’an predstavlja ustvari…

Rasprava o ajetima za koje se tvrdi da su dokinuti

Rasprava o ajetima za koje se tvrdi da su dokinuti

Rasprava o ajetima za koje se tvrdi da su dokinuti Moramo se osvrnuti i na one ajete za koje se tvrdi da su dokinuti. Od njih ćemo spomenuti one u vezi s čijom…

Sedmorica učača Kur'ana

Mnogo se raširilo učenje sedmorice učača Kur’ana iz treće generacije koji su postali autoritativnim izvorom znanosti o kiraetima (načinima recitiranja…

Stručnjaci o načinima učenja Kur'ana

Stručnjaci o načinima učenja Kur'ana

Izjave onih koji su osporavali tevātur u prenošenju načina učenja Kur’ana   Držimo uputnim navesti i izjave nekih stručnjaka koji su otvoreno govorili…

Te'vil i tenzil u Kur'anu

Te'vil i tenzil u Kur'anu

Te’vil i tenzil u Kur’anu “Te’vilul-Kur’ani” naveden je u tri ajeta. To su: فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ…

Tvrdnje da su kiraeti mutevatir

Tvrdnje da su kiraeti mutevatir

Dokazi onih koji tvrde da su načini učenja Kur’ana preneseni na mutevātir način   Oni koji tvrde da su sedam načina učenja Kur’ana mutevatir,…

Značenje te’vila

Značenje te’vila

Značenje te’vila Riječ te’vil izvedena je od riječi el-evl u značenju povratak, odnosno vraćanje. Pod te’vilom se misli na nešto čemu se ajet…