Scroll to top
Podijeli

Argumentativna vrijednost Kur’anskog izraza

Argumentativna vrijednost kur'anskog izraza

Argumentativna vrijednost kur'anskog izraza

Argumentativna vrijednost kur’anskog izraza   Nema nikakve sumnje da Vjerovjesnik, s.a.v.a., nije izumio neki poseban način kako bi svoje nakane učinio…