Scroll to top
Podijeli

Derogirajući i derogirani ajeti

Rasprava o ajetima za koje se tvrdi da su dokinuti

Rasprava o ajetima za koje se tvrdi da su dokinuti

Rasprava o ajetima za koje se tvrdi da su dokinuti Moramo se osvrnuti i na one ajete za koje se tvrdi da su dokinuti. Od njih ćemo spomenuti one u vezi s čijom…