Scroll to top
Podijeli

Jasni (muhkem) i teži shvatljivi (mutešabih) ajeti

Jasni (muhkem) i teže shvatljivi  (mutešabih) ajeti u Kur’anu?

Jasni (muhkem) i teže shvatljivi (mutešabih) ajeti u Kur’anu?

Jasni (muhkem) i teže shvatljivi (mutešabih) ajeti u Kur’anu? U Kur’anu postoje jasni i teže shvatljivi ajeti Allah, dž.š., kaže: (Kur’an) je…