Scroll to top
Podijeli

Jasni (muhkem) i teži shvatljivi (mutešabih) ajeti

Jasni (muhkem) i teže shvatljivi (mutešabih) ajeti u Kur’anu?

U Kur’anu postoje jasni i teže shvatljivi ajeti   Allah, dž.š., kaže: (Kur’an) je Knjiga čiji se ajeti jasno nižu.[1]   Allah, dž.š.,…