Scroll to top
Podijeli

Kiraeti

Kako su preneseni kiraeti

Kako su preneseni kiraeti

Vjerodostojnost kiraeta? U tekstu O učačima Kur’ana naznačili smo pojedine stavove u vezi s neupitnošću, odnosno upitnošću potpuno vjerodostojnog prenošenja…

Načini učenja Kur'ana i "sedam harfova"

Načini učenja Kur'ana i "sedam harfova"

Načini učenja Kur’ana i “sedam harfova” Može se pomisliti da “sedam harfova” na kojima je objavljen Kur’an predstavlja ustvari…

Sedmorica učača Kur'ana

Mnogo se raširilo učenje sedmorice učača Kur’ana iz treće generacije koji su postali autoritativnim izvorom znanosti o kiraetima (načinima recitiranja…

Stručnjaci o načinima učenja Kur'ana

Stručnjaci o načinima učenja Kur'ana

Izjave onih koji su osporavali tevātur u prenošenju načina učenja Kur’ana   Držimo uputnim navesti i izjave nekih stručnjaka koji su otvoreno govorili…

Tvrdnje da su kiraeti mutevatir

Tvrdnje da su kiraeti mutevatir

Dokazi onih koji tvrde da su načini učenja Kur’ana preneseni na mutevātir način   Oni koji tvrde da su sedam načina učenja Kur’ana mutevatir,…