Scroll to top
Podijeli
Yurtdışı Yatırım

Opće diskusije o Kur’anu

Časni Kur'an ima 114 sura i preko 6 hiljada ajeta.[1] Podijeljen je u 30 džuzova, a svaki džuz u četiri dijela pod nazivom hizb. Svaka sura sačinjena je od više rečenica ili fraza, a svaka fraza ili rečenica zove se ajet. Svaka sura, osim devete, počinje bismillom. Najduža sura je El-Bekare s 286 ajeta, a najkraća je Kevser s 3 ajeta. Sure su u časnom Kur'anu podijeljene u dvije skupine: mekanske i medinske. Ajeti su spuštani postepeno i tim redom su i zapisivani sve dok se spuštala bismilla. Tako se obično radilo. Većinom je redoslijed ajeta u jednoj suri odgovarao redoslijedu u objavi, osim u slučajevima kada bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., preko objave dobivao upute da određeni ajeti trebaju biti zapisani u određenoj suri i na određenom mjestu. Budući da su se ajeti spuštali sve do posljednjih dana Poslanikovog života, jasno je da u vrijeme njegovog preseljenja na Ahiret nisu mogli biti sastavljeni u obliku jedne knjige, u što vjeruju mnogi učenjaci. Svi ajeti jesu zapisani i zabilježeni, ali njihovo sastavljanje u jednu knjigu urađeno je nakon Poslanikovog preseljenja, a sam Poslanik, s.a.v.a., je za to bio zadužio Imama Alija, a.s. U vrijeme Osmana, trećeg halife, zbog razilaženja u načinu učenja i čitanja časnog Kur'ana, komisija pod vođstvom Zejda ibn Sabita dobila je zadatak da prikupi sve postojeće verzije teksta i na osnovu najpoznatijeg i najvrjedostojnijeg kiraeta sastavi jedinstvenu verziju. Tako je i uradila. Poništene su sve različite verzije, a po onoj jednoj verziji prepisano je nekoliko primjeraka koji su poslati po jedan za sve gradove: Mekku, Basru, Kufu, Egipat, Jemen, Šam, Bahrejn, … a jedan primjerak je kao izvorna verzija ostao u Medini. Postojeći redoslijed u časnom Kur'anu nije po redu objave ajeta i sura. Urađene su mnoge studije o određivanju redoslijeda objave ajeta i sura i čak je napravljen i spisak sura po datumu objavljivanja.

Dijalog o Musaovom, a.s., vjerozakonu

Dijalog o Musaovom, a.s., vjerozakonu

Dijalog između sejjida Huija i jevrejskog rabina Između mene i jednog jevrejskog rabina vodio se dijalog o završetku njihovog vjerozakona sa završetkom razdoblja…

Stvorenost i vječnost Kur'ana

Stvorenost i vječnost Kur'ana

Stvorenost i vječnost Kur’ana Nijedan musliman ne sumnja u to da je Kur’an Allahov govor koji je On objavio Svom veličanstvenom Vjerovjesniku da bude…

Značenja „sedam harfova“

Značenja „sedam harfova“

Značenja „sedam harfova“ Za objavljivanje Kur’ana na „sedam harfova“ navodi se mnoštvo različitih shvatanja tako da ćemo navesti samo ona najvažnija…

Da li je Kur'an objavljen na "sedam harfova"

Da li je Kur'an objavljen na "sedam harfova"

Da li je Kur’an objavljen na “sedam harfova” U sunijskim predajama navodi se kako je Kur’an objavljen na “sedam harfova”, pa…

Tevrat i Indžil nagovještavaju Muhammedovo poslanstvo

Tevrat i Indžil nagovještavaju Muhammedovo poslanstvo

Kur’an Slavni u većem broju svojih časnih ajeta eksplicitno naznačava da su i Mūsa i Isā, a.s., nagovijestili poslanstvo Muhammeda, s.a.v.s., te da su…

Kur'an, najveća mudžiza

Kur'an, najveća mudžiza

Kur’an, najveća mudžiza Obaviješteni istraživač ni najmanje ne sumnja u to da je Kur’an najveća mu’džiza s kojom je došao Vjerovjesnik…

Da li je moguće oponirati Kur'anu?

Da li je moguće oponirati Kur'anu?

Da li je moguće oponirati Kur’anu? Autor traktata Ljepota konciznosti (Husnul-īdžāz)[1] tvrdi da je Kur’anu moguće oponirati tako što će se napisati…

Kur'anski izazov i prigovori na račun Kur'ana

Kur'anski izazov i prigovori na račun Kur'ana

Kur’an je uputio izazov svim ljudima tražeći od njih da sačine makar jednu suru kao što je njegova, pri čemu niko nije bio u stanju dostojno odgovoriti…

Kur'an i tajne stvaranja

Kur'an i tajne stvaranja

Kur’an i tajne stvaranja Kur’ani-Kerim često u ajetima govori o zakonima kosmosa, prirode, nebeskih tijela i o drugim zakonima koje nije bilo moguće…

Kur'an i vijesti o nepoznatom

Kur'an i vijesti o nepoznatom

Kur’an i vijesti o nepoznatom Kur’ani-Kerim u mnogim ajetima govori o važnim pitanjima koja se tiču vijesti i događaja koji će se kasnije ostvariti.…

Savršenstvo značenja Kur'ana

Savršenstvo značenja Kur'ana

Savršenstvo značenja Kur’ana Kur’ani-Kerim tretira čitav niz raznovrsnih tema koje imaju sasvim različite ciljeve. On govori o teologiji, spoznaji,…

Struktura Kur'ana i njegova legislativa

Struktura Kur'ana i njegova legislativa

Struktura Kur’ana i njegova legislativa Svako ko istražuje stanja ranijih naroda, iz razdoblja prije islama, može uvidjeti u kakvom su neznanju oni živjeli…

Kur'an i ispravnost u objašnjavanju

Kur'an i ispravnost u objašnjavanju

Kur’an i ispravnost u objašnjavanju Svaki razuman čovjek koji je isprobao stvari i poznaje njihov tok zna da onaj ko svoj zakonik i druge pojedinosti temelji…

Kur'an je vječna mu'džiza

Kur'an je vječna mu'džiza

Kur’an je vječna mu’džiza Vidjeli smo da se potvrđivanje istinitosti vjerovjesništva i vjerovanja svodi na nadnaravno djelo koje izvodi vjerovjesnik…

Nadnaravnost Kur'ana

Nadnaravnost Kur'ana

Nadnaravnost Kur’ana Riječ ‘i’džaz u arapskom jezikom ima više značenja, a između ostalih i ova: „izmicanje“ (fewt), „nemoć“ (‘adžz),…

Vidovi kur'anske nadnaravnosti

Vidovi kur'anske nadnaravnosti

Vidovi kur’anske nadnaravnosti Kur’an je sa različitih aspekata mudžiza, tj. nadilazi ljudske moći. Ovdje ćemo se kratko osvrnuti na ovo pitanje.…

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort