Scroll to top
Podijeli

Nadnaravnost Kur’ana

Dijalog o Musaovom, a.s., vjerozakonu

Dijalog o Musaovom, a.s., vjerozakonu

Dijalog između sejjida Huija i jevrejskog rabina Između mene i jednog jevrejskog rabina vodio se dijalog o završetku njihovog vjerozakona sa završetkom razdoblja…

Kur'an, najveća mudžiza

Kur'an, najveća mudžiza

Kur’an, najveća mudžiza Obaviješteni istraživač ni najmanje ne sumnja u to da je Kur’an najveća mu’džiza s kojom je došao Vjerovjesnik…

Da li je moguće oponirati Kur'anu?

Da li je moguće oponirati Kur'anu?

Da li je moguće oponirati Kur’anu? Autor traktata Ljepota konciznosti (Husnul-īdžāz)[1] tvrdi da je Kur’anu moguće oponirati tako što će se napisati…

Kur'anski izazov i prigovori na račun Kur'ana

Kur'anski izazov i prigovori na račun Kur'ana

Kur’an je uputio izazov svim ljudima tražeći od njih da sačine makar jednu suru kao što je njegova, pri čemu niko nije bio u stanju dostojno odgovoriti…

Kur'an i tajne stvaranja

Kur'an i tajne stvaranja

Kur’an i tajne stvaranja Kur’ani-Kerim često u ajetima govori o zakonima kosmosa, prirode, nebeskih tijela i o drugim zakonima koje nije bilo moguće…

Kur'an i vijesti o nepoznatom

Kur'an i vijesti o nepoznatom

Kur’an i vijesti o nepoznatom Kur’ani-Kerim u mnogim ajetima govori o važnim pitanjima koja se tiču vijesti i događaja koji će se kasnije ostvariti.…

Savršenstvo značenja Kur'ana

Savršenstvo značenja Kur'ana

Savršenstvo značenja Kur’ana Kur’ani-Kerim tretira čitav niz raznovrsnih tema koje imaju sasvim različite ciljeve. On govori o teologiji, spoznaji,…

Kur'an i ispravnost u objašnjavanju

Kur'an i ispravnost u objašnjavanju

Kur’an i ispravnost u objašnjavanju Svaki razuman čovjek koji je isprobao stvari i poznaje njihov tok zna da onaj ko svoj zakonik i druge pojedinosti temelji…

Kur'an je vječna mu'džiza

Kur'an je vječna mu'džiza

Kur’an je vječna mu’džiza Vidjeli smo da se potvrđivanje istinitosti vjerovjesništva i vjerovanja svodi na nadnaravno djelo koje izvodi vjerovjesnik…

Nadnaravnost Kur'ana

Nadnaravnost Kur'ana

Nadnaravnost Kur’ana Riječ ‘i’džaz u arapskom jezikom ima više značenja, a između ostalih i ova: „izmicanje“ (fewt), „nemoć“ (‘adžz),…

Vidovi kur'anske nadnaravnosti

Vidovi kur’anske nadnaravnosti Kur’an je sa različitih aspekata mudžiza, tj. nadilazi ljudske moći. Ovdje ćemo se kratko osvrnuti na ovo pitanje.…

Skladnost i nepostojanje protivrječnosti

Skladnost i nepostojanje protivrječnosti Kur’an časni je knjiga koja je objavljivana u dvadesettrogodišnjem razdoblju poslanstva, vremenu koje odlikuju nemiri…

Nadnaravnost Kur'ana

Nadnaravnost Kur’ana Kur’an je vječna mudžiza posljednjeg Božijeg poslanika. Od početka spuštanja Kur’ana u Mekki, koje je počelo malim surama,…

Aspekti kur’anske mudžize - Rječitost i čistota izraza

Aspekti kur’anske mudžize Rječitost i čistota izraza Jedan aspekt kur’anske mudžize jeste rječitost i čistota izraza. Uzvišeni je, da bi kazao ono što…