Scroll to top
Podijeli

Nadnaravnost Kur’ana

Aspekti kur’anske mudžize - Rječitost i čistota izraza

Aspekti kur’anske mudžize - Rječitost i čistota izraza

Aspekti kur’anske mudžize Rječitost i čistota izraza Jedan aspekt kur’anske mudžize jeste rječitost i čistota izraza. Uzvišeni je, da bi kazao ono što…

Da li je moguće oponirati Kur'anu?

Da li je moguće oponirati Kur'anu?

Da li je moguće oponirati Kur’anu? Autor traktata Ljepota konciznosti (Husnul-īdžāz)[1] tvrdi da je Kur’anu moguće oponirati tako što će se napisati…

Dijalog o Musaovom, a.s., vjerozakonu

Dijalog o Musaovom, a.s., vjerozakonu

Dijalog između sejjida Huija i jevrejskog rabina Između mene i jednog jevrejskog rabina vodio se dijalog o završetku njihovog vjerozakona sa završetkom razdoblja…

Kur'an i ispravnost u objašnjavanju

Kur'an i ispravnost u objašnjavanju

Kur’an i ispravnost u objašnjavanju Svaki razuman čovjek koji je isprobao stvari i poznaje njihov tok zna da onaj ko svoj zakonik i druge pojedinosti temelji…

Kur'an i tajne stvaranja

Kur'an i tajne stvaranja

Kur’an i tajne stvaranja Kur’ani-Kerim često u ajetima govori o zakonima kosmosa, prirode, nebeskih tijela i o drugim zakonima koje nije bilo moguće…

Kur'an i vijesti o nepoznatom

Kur'an i vijesti o nepoznatom

Kur’an i vijesti o nepoznatom Kur’ani-Kerim u mnogim ajetima govori o važnim pitanjima koja se tiču vijesti i događaja koji će se kasnije ostvariti.…

Kur'an je vječna mu'džiza

Kur'an je vječna mu'džiza

Kur’an je vječna mu’džiza Vidjeli smo da se potvrđivanje istinitosti vjerovjesništva i vjerovanja svodi na nadnaravno djelo koje izvodi vjerovjesnik…

Kur'an, najveća mudžiza

Kur'an, najveća mudžiza

Kur’an, najveća mudžiza Obaviješteni istraživač ni najmanje ne sumnja u to da je Kur’an najveća mu’džiza s kojom je došao Vjerovjesnik…

Kur'anski izazov i prigovori na račun Kur'ana

Kur'anski izazov i prigovori na račun Kur'ana

Kur’an je uputio izazov svim ljudima tražeći od njih da sačine makar jednu suru kao što je njegova, pri čemu niko nije bio u stanju dostojno odgovoriti…

Nadnaravnost Kur'ana

Nadnaravnost Kur'ana

Nadnaravnost Kur’ana Riječ ‘i’džaz u arapskom jezikom ima više značenja, a između ostalih i ova: „izmicanje“ (fewt), „nemoć“ (‘adžz),…

Savršenstvo značenja Kur'ana

Savršenstvo značenja Kur'ana

Savršenstvo značenja Kur’ana Kur’ani-Kerim tretira čitav niz raznovrsnih tema koje imaju sasvim različite ciljeve. On govori o teologiji, spoznaji,…

Skladnost i nepostojanje protivrječnosti

Skladnost i nepostojanje protivrječnosti

Skladnost i nepostojanje protivrječnosti Kur’an časni je knjiga koja je objavljivana u dvadesettrogodišnjem razdoblju poslanstva, vremenu koje odlikuju nemiri…

Vidovi kur'anske nadnaravnosti

Vidovi kur'anske nadnaravnosti

Vidovi kur’anske nadnaravnosti Kur’an je sa različitih aspekata mudžiza, tj. nadilazi ljudske moći. Ovdje ćemo se kratko osvrnuti na ovo pitanje.…