Scroll to top
Podijeli

Objava

Značenja „sedam harfova“

Značenja „sedam harfova“

Značenja „sedam harfova“ Za objavljivanje Kur’ana na „sedam harfova“ navodi se mnoštvo različitih shvatanja tako da ćemo navesti samo ona najvažnija…

Da li je Kur'an objavljen na "sedam harfova"

Da li je Kur'an objavljen na "sedam harfova"

Da li je Kur’an objavljen na “sedam harfova” U sunijskim predajama navodi se kako je Kur’an objavljen na “sedam harfova”, pa…

Savremeni autori, Objava i poslanstvo

Savremeni istraživači i historičari religija i religijskih pravaca o objavi Kur’ana i poslanstvu smatraju sljedeće: Poslanik islama je bio darovit znanjem…

Povodi objave

Mnogo sura i ajeta vezano za događaje i zbivanja iz vremena Poslanikove misije kao sure El-Bekare, El-Hašr i El-Adijat[1], ili su objavljene kao nužni propisi…

Objava i prirodno-materijalisitičke znanosti

Objava i prirodno-materijalisitičke znanosti   Istraživači koji su zaokupljeni prirodno-materijalističkim znanostima smatraju da sve ono što se nalazi…

Objava časnog Kur'ana

Časni Kur’an o Objavi i načinu njenog dolaska govori više od drugih nebeskih svetih knjiga, Tevrata i Indžila. U njemu nalazimo ajete koji govore čak…

Način objave Kur'ana

Iz Časnog Kur’ana ukratko znamo sljedeće o načinu objave: Ova Nebeska Knjiga je objavljena u obliku govora. Uzvišeni Allah je govorio sa plemenitim poslanikom…

Ateisti i objava

Ateisti koji ne vjeruju u Uzvišenog Allaha, oni poslanstvo, Objavu, Božije zapovijedi, nagradu, kaznu, Džennet i Džehennem smatraju čistom vjerskom politikom.…