Scroll to top
Podijeli

Objava

Savremeni autori, Objava i poslanstvo

Savremeni istraživači i historičari religija i religijskih pravaca o objavi Kur’ana i poslanstvu smatraju sljedeće: Poslanik islama je bio darovit znanjem…

Objava i prirodno-materijalisitičke znanosti

Istraživači koji su zaokupljeni prirodno-materijalističkim znanostima smatraju da sve ono što se nalazi u kosmosu mora biti protumačeno na prirodno-materijalistički…

Objava časnog Kur'ana

Časni Kur’an o Objavi i načinu njenog dolaska govori više od drugih nebeskih svetih knjiga, Tevrata i Indžila. U njemu nalazimo ajete koji govore čak…

Ateisti i objava

Ateisti koji ne vjeruju u Uzvišenog Allaha, oni poslanstvo, Objavu, Božije zapovijedi, nagradu, kaznu, Džennet i Džehennem smatraju čistom vjerskom politikom.…