Scroll to top
Podijeli

Svojstva Kur’ana

Kur'an je savršena knjiga

Kur’an sadržava najviši cilj ka kome teži čovječanstvo i on upućuje tome cilju najpotpunijim dokazima i najljepšim svjedočanstvima. A do tog cilja…

Kur'an je vječna knjiga

Iz savršenosti Kur’ana shvatamo da je Plemeniti Kur’an vječna i trajna knjiga, unatoč prolaženju stoljeća i vremena. Tako, ma koji drugi govor, pa bio…

Kur'an je univerzalna knjiga

Kur’an se u svojim temama ne posvećuje jednom od naroda kao što je, na primjer, arapski narod. Također, Kur’an posebno ne izdvaja ni neku grupu kao…

Kur'an je autonoman po svom smislu

Plemeniti Kur’an je govor kao i ostali govori kojim ljudi govore. On jasnim smislom ukazuje na namjeravana značenja i na ono što se traži iz objašnjenja…