Scroll to top
Podijeli

Svojstva Kur’ana

Kur'an je autonoman po svom smislu

Plemeniti Kur’an je govor kao i ostali govori kojim ljudi govore. On jasnim smislom ukazuje na namjeravana značenja i na ono što se traži iz objašnjenja…

Kur'an je savršena knjiga

Kur’an sadržava najviši cilj ka kome teži čovječanstvo i on upućuje tome cilju najpotpunijim dokazima i najljepšim svjedočanstvima. A do tog cilja…

Kur'an je univerzalna knjiga

Kur’an se u svojim temama ne posvećuje jednom od naroda kao što je, na primjer, arapski narod. Također, Kur’an posebno ne izdvaja ni neku grupu kao…

Kur'an je vječna knjiga

Iz savršenosti Kur’ana shvatamo da je Plemeniti Kur’an vječna i trajna knjiga, unatoč prolaženju stoljeća i vremena. Tako, ma koji drugi govor, pa bio…

Struktura Kur'ana i njegova legislativa

Struktura Kur'ana i njegova legislativa

Struktura Kur’ana i njegova legislativa Svako ko istražuje stanja ranijih naroda, iz razdoblja prije islama, može uvidjeti u kakvom su neznanju oni živjeli…

Stvorenost i vječnost Kur'ana

Stvorenost i vječnost Kur'ana

Stvorenost i vječnost Kur’ana Nijedan musliman ne sumnja u to da je Kur’an Allahov govor koji je On objavio Svom veličanstvenom Vjerovjesniku da bude…