Scroll to top
Podijeli

Tefsir i mufessiri

Dobra djela koja vječno traju

Bogatstvo i sinovi nakit su života ovosvjetskoga, a dobra djela, koja vječno traju, bit će kod tvoga Gospodara najbolje nagrađena i najboljega uzdanja.[1] Na…

Znanost tefsira i različite generacije mufessira

Nakon što je Poslanik, s.a.v.a, preselio na Ahiret u Visoko Društvo (Allahu, dž.š.), jedna grupa ashaba prihvatila se tumačenja Kur’ana. Među njima su…

Tefsir

Tefsir je pojašnjavanje onoga što Uzvišeni Allah želi kazati u Svojoj Časnoj Knjizi. Prema tome, u tome nije dopušteno oslanjati se na pretpostavke, nečija…

Primjenjivost i podudarnost u Kur'anu

Kur’an Časni je vječna Knjiga, važi za sva vremena, a njegovi propisi dosežu i važe za sve ljude. Kur’an je važeći kako za prošle tako i za sadašnje.…