Scroll to top
Podijeli

Tefsir i mufessiri

El-HAKKA 

El-HAKKA 

El-HAKKA Sura je mekkanska ima 52 ajeta   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم 1 الْحَاقَّة  2 مَا الْحَاقَّةُ…

El-KALEM

El-KALEM

El-KALEM Sura je mekanska i ima 52 ajeta   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ 1 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ…

EL-MULK

EL-MULK

EL-MULK Sura El-Mulk je mekanska i ima 30 ajeta.   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ 1 تَبَارَكَ الَّذِي…

Prevođenje Kur'ana i uvjeti za to

Prevođenje Kur'ana i uvjeti za to

Prevođenje Kur’ana i uvjeti za to Allah je Svog Vjerovjesnika poslao da ljude napućuje na Pravi put i osnažio ga Kur’anom. U njemu se nalazi sve ono…

O ajetu “Uputi nas!”

O ajetu “Uputi nas!”

O ajetu “Uputi nas!”   Komentatori Kur’ana navode da bi onaj ko od Allaha moli uputu svakako morao biti neko kome ona nedostaje, a što navodi na pitanje…

Ihdina-s-sirāta-l-mustekīm...dāllīn

Ihdina-s-sirāta-l-mustekīm...dāllīn

Analiza ajeta: Ihdina-s-sirāta-l-mustekīm, sirāta-l-lezīne en’amte ‘alejhim, gajri-l-magdūbi alejhim, vele-d-dāllīn Uputi nas na Pravi put (6),…

O ajetu zahvale

O ajetu zahvale

O ajetu zahvale Robovanje i obožavanje  Nijedan musliman nema dileme da se robovanje u smislu smatranja Božanstvom odnosi isključivo na Allaha, dž.š. Već…

Ijjāke na'budu ve ijjāke neste'īn

Ijjāke na'budu ve ijjāke neste'īn

Analiza ajeta  Ijjāke na’budu ve ijjāke neste’īn  Samo Tebe obožavamo i samo Tebe molimo za pomoć! Riječi  El-Ibāde Riječ “el-ibade”…

El-Hamdu lillāhi Rabbil-ālemīn, Er-Rahmānir-Rahīm. Māliki jeumid-dīn

El-Hamdu lillāhi Rabbil-ālemīn, Er-Rahmānir-Rahīm. Māliki jeumid-dīn

Analiza ovih ajeta El-Hamdu lillāhi Rabbil-ālemīn, Er-Rahmānir-Rahīm. Māliki jeumid-dīn. Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, (2) Svemilosnom,…

O ajetu bismilla

O ajetu bismilla

O ajetu bismilla Spominjanje milosti početni je dio Kur’ana           Uzvišeni Allah na početku Svoga Govora Sebe je odredio milošću, mimo Svojih…

Analiza bismille

Analiza bismille

Analiza ajeta: U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog             Riječi Allah je vlastito ime Svetog Bića. To ime Arapima bilo je poznato i prije islama.…

O vrijednostima, ajetima, ciljevima sure Fatihe

O vrijednostima, ajetima, ciljevima sure Fatihe

Sura El-Fatiha U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog. Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, Svemilosnom, Milostivom, Vladaru Sudnjeg dana; Samo Tebe…

Specificiranje Kur'ana predajom jednog čovjeka

Specificiranje Kur'ana predajom jednog čovjeka

Specificiranje Kur’ana predajom jednog čovjeka   Da li se na temelju pojedinačne predaje nekoj općenitoj kur’anskoj naznaci može dati specifičan…

Dobra djela koja vječno traju

Bogatstvo i sinovi nakit su života ovosvjetskoga, a dobra djela, koja vječno traju, bit će kod tvoga Gospodara najbolje nagrađena i najboljega uzdanja.[1] Na…

Znanost tefsira i različite generacije mufessira

Nakon što je Poslanik, s.a.v.a, preselio na Ahiret u Visoko Društvo (Allahu, dž.š.), jedna grupa ashaba prihvatila se tumačenja Kur’ana. Među njima su…

Tefsir

Tefsir

Osnove tumačenja Kur’ana Tefsir je pojašnjavanje onoga što Uzvišeni Allah želi kazati u Svojoj Časnoj Knjizi. Prema tome, u tome nije dopušteno oslanjati…

Loading